Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Arkusz organizacyjny szkoły Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

23 lutego 2022, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną aktualne przepisy prawa obowiązujące w organizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadząca i zarazem autorka programu szkolenia on-line pani Liliana Zientecką pokaże, jak je stosować, by organizacja pracy była optymalna.
Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji szkół i przedszkoli w największym stopniu determinuje zdolność sprawnego pozyskiwania subwencji oświatowej i planowania budżetu JST.

Dodatkowo omówiona zostanie organizacja zajęć specjalistycznych, które uzupełniają ofertę zajęć przewidzianych w arkuszu organizacyjnym i stanowią pierwszy krok w budowaniu szkoły zdolnej wspierać swoich uczniów w rozwoju.

ZAPRASZAMY na SZKOLENIA ON-LINE z Panią LILIANĄ ZIENTECKĄ
1. 10.03.2022 – Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 i organizacja zajęć specjalistycznych
Szczegóły oferty – KLIKNIJ
Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

2. 22.03.2022 – Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 i organizacja zajęć specjalistycznych
Szczegóły oferty – KLIKNIJ
Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

Szkolenie  dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych (JST) odpowiedzialnych za zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych.

Lokalizacja: spotkania on-line

Podczas spotkania on-line:
· zostanie zrealizowany program szkolenia – szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym
· będzie możliwość śledzenia wyświetlanej prezentacji i wysłuchania wykładu Pani Liliany Zienteckiej
· będzie można zadać pytania albo na czacie, albo w formie głosowej w części „pytania i odpowiedzi”

Po spotkaniu on-line:
· na adres e-mail wskazany przy rekrutacji otrzymają Państwo omawianą prezentację wraz z kompletem dodatkowych materiałów
· otrzymają Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia, który wyślemy na adres mailowy razem z fakturą.
· przekażemy Państwu link do nagrania spotkania

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 600 409 950

MARZEC 2022 – szkolenia on-line
Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej / szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023
i organizacja zajęć specjalistycznych