Tło Hero

Archiwa Autorów:CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Edukacyjne potrzeby uczniów – zadania szkoły i nauczycieli Szkolenie on-line 15.09.2020

11 września 2020, Autor: CKD Edukacja

ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW – ZADANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie on-line dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i przedszkola TEMATYKA Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia jest statutowym zadaniem każdej publicznej i niepublicznej szkoły/przedszkola, a także obowiązkiem każdego nauczyciela. W roku szkolnym 2020/2021 jednym […]

Aktualności i wydarzenia

SZKOLENIA DLA JST – jesienna aktualizacja dotacji i zadania JST w 4Q 2020r

11 września 2020, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy Państwa na dwa szkolenia on-line, których celem jest porządkowanie procesu dotowania przedszkoli, szkół i placówek.  ADRESACI SZKOLEŃ: Pracownicy JST prowadzących zadania oświatowe z zakresu dotowania przedszkoli szkół, w tym szkół kształcenia ustawicznego i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST TEMATY I TERMINY SZKOLEŃ: Szczegółowe informacje dotyczące zawartości merytorycznej znajdą Państwo klikając w […]

Aktualności i wydarzenia

Technik sterylizacji medycznej – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

9 września 2020, Autor: CKD Edukacja

Właśnie rozpoczynają się zajęcia na kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, którego absolwenci poszukiwani są na obecnym rynku pracy. Nowy zawód, odpowiednie kwalifikacje można uzyskać w ciągu dwóch semestrów. Wystarczy 10 miesięcy! Praca technika sterylizacji medycznej polega na zapewnieniu odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. A to oznacza, że zatrudnienie można znaleźć instytucjach, w […]

Aktualności i wydarzenia

300 zł – wyprawka dla słuchaczy szkoły policealnej

26 sierpnia 2020, Autor: CKD Edukacja

WARTO JUŻ TERAZ ZŁOZYĆ WNIOSEK o 300 zł z programu „Dobry start” Słuchacze szkół policealnych również zostali objęci tym programem. O świadczenie mogą ubiegać się Słuchacze, którzy nie ukończyli 20. roku życia i od września rozpoczynają naukę w szkole policealnej. Sprawdź, czy jesteś w grupie osób, które mogą otrzymać wyprawkę 300 plus. Więcej szczegółów i […]

Aktualności i wydarzenia

Cykl szkoleń on-line z Lilianą Zientecką – DLA DYREKTORÓW I PRZEDSTAWICIELI JST

5 sierpnia 2020, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy na nowy cykl szkoleń prowadzonych przez panią Lilianę Zientecką. W najbliższych tygodniach, zgodnie z kolejnością nachodzących wydarzeń i zadań, jakie stoją zarówno przed dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, jak i ich organami prowadzącymi oraz przedstawicielami JST miło nam będzie spotkać się z Państwem na szkoleniach, które ze względów bezpieczeństwa, zorganizujemy jako spotkania on-line. TEMATY […]

Aktualności i wydarzenia

Opiekun medyczny – rekrutacja wrzesień 2020

22 czerwca 2020, Autor: CKD Edukacja

Opiekun medyczny to profesjonalista, który: Opiekun medyczny to profesjonalista, który: Opiekun medyczny to profesjonalista, który: - pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe, - rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze swoich podopiecznych, - asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, - wspiera osobę chorą i niesamodzielną, - podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i [...]

Aktualności i wydarzenia

Nabór wrzesień 2020 trwa!

17 czerwca 2020, Autor: CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Komunikat dla studentów studiów podyplomowych

27 marca 2020, Autor: CKD Edukacja

Szanowni Państwo, Słuchacze studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki przedłużony został okres zawieszenia kształcenia. W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik […]