Tło Hero

Archiwa Autorów:CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych?

18 sierpnia 2023, Autor: CKD Edukacja

Analizowanie zmian w prawie oświatowym, nowych rozporządzeń i zaleceń to codzienność każdego dyrektora. Przy wielu innych zadaniach, trudno jest wyłapać wszystkie korekty i na bieżąco wprowadzać je do szkolnej praktyki. Dzięki szkoleniom organizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja” można nie tylko poznać nowe przepisy prawne, ale także ich interpretację, pozwalającą na odpowiednie ich wdrożenie. Zapraszamy […]

Aktualności i wydarzenia

Standard zatrudnienia specjalistów w szkole/przedszkolu– nowe przepisy szkolenie on-line

23 lipca 2022, Autor: CKD Edukacja

Od 1 września 2022 w polskich szkołach i przedszkolach obowiązuje standard zatrudnienia specjalistów. Implementacja nowych przepisów zobowiązuje dyrektorów do aktualizacji zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania statutów do obowiązujących standardów. Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu realizacji rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej po implementacji nowych przepisów. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – zajęcia w trybie on-line – 24 i 25 czerwca

23 czerwca 2022, Autor: CKD Edukacja

UWAGA! Uruchomiona została nowa wersja Wirtualnej Uczelni dla słuchaczy studiów podyplomowych, która jest dostępna pod adresem: https://uczelnia.wlodkowic.pl/wu Zmianie uległ również sposób logowania. Szczegółowa instrukcja logowania do Wirtualnej Uczelni została wysłana do wszystkich Słuchaczy studiów podyplomowych na adresy e-mail podane w formularzach rejestracyjnych. Termin kolejnych zajęć w trybie on-line to piątek i sobota – 24 i 25 […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – Semestr letni – zjazd 2 kwietnia – zajęcia stacjonarne i on-line

31 marca 2022, Autor: CKD Edukacja

Semestr letni dla studentów studiów podyplomowych rozpoczął się w marcu! Termin kolejnych zajęć w trybie stacjonarnym i on-line to sobota – 2 kwietnia UWAGA! Jest to zjazd stacjonarny wyłącznie dla Grupy I – prosimy o wnikliwe sprawdzenie harmonogramu. Dokładny plan zajęć do pobrania: Grupa I tryb stacjonarny – TUTAJ Zjazd on-line dotyczy Grupy II Plan zajęć do […]

Aktualności i wydarzenia

Arkusz organizacyjny szkoły Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

23 lutego 2022, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną aktualne przepisy prawa obowiązujące w organizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadząca i zarazem autorka programu szkolenia on-line pani Liliana Zientecką pokaże, jak je stosować, by organizacja pracy była optymalna. Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – UWAGA! zmiana organizacji zajęć w zjeździe 12 lutego

10 lutego 2022, Autor: CKD Edukacja

Szanowni Państwo! Termin kolejnych zajęć to sobota – 12 lutego UWAGA! Zmiana organizacji zajęć z trybu stacjonarnego na on-line! Dokładny plany zajęć znajdą Państwo do pobrania TUTAJ – UWAGA! Plan może być aktualizowany – prosimy o śledzenie zmian. Zalecamy kontakt telefoniczny z Instytutem Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Tel.: 24 366 41 85; […]

Aktualności i wydarzenia

Praca sekretariatu w lutym 2022

28 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Przedszkola – rekrutacja 2022/2023 Szkolenie on-line dla dyrektorów i pracowników JST

13 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

Podstawowym zadaniem gminy na początku roku szkolnego jest prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do wszystkich form wychowania przedszkolnego. Na podstawie wyników rekrutacji podejmowane są decyzje organizacyjne wobec jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. Zaniedbania na tym etapie generują skutki finansowe ponoszone na wychowanie przedszkolne. Zapraszamy na repetytorium o organizacji wychowania przedszkolnego w gminie, w tym w szczególności prawidłowe przeprowadzenie […]