Tło Hero

Rekrutacja – Organizacja Pomocy Społecznej

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Klauzula informacyjna RODOdo pobrania
2. Wymagania

  • podania o przyjęcie na specjalizację – formularz dostępny w sekretariacie placówki lub do pobrania TUTAJ 
  • kopia dokumentów potwierdzających tożsamość uczestnika specjalizacji,

3. INNE

  • Koszt specjalizacji wynosi 2 700 zł. Istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na raty (do uzgodnienia)
  • Opłata egzaminacyjna wynosi 100 zł (Kwota obejmuje organizację egzaminu końcowego, dyplom uzyskania specjalizacji)
  • Harmonogram zjazdów ustalany jest każdorazowo z nową grupą
  • Zajęcia obejmują zjazdy w piątki (po południu), soboty i niedziele – w zależności od intensywności spotkań, na jaką zdecydują się Uczestnicy
  • Termin rozpoczęcia specjalizacji jest zależny od liczby zgłaszających się osób