Tło Hero

SZKOLENIA I KURSY

Największe szanse na dobrą i pewną pracę mają dziś osoby dobrze wykształcone, wciąż się rozwijające, świadome swoich mocnych stron, gotowe na zmiany.

Kursy i szkolenia pedagogiczne:
 • To nasza odpowiedź na bieżące potrzeby szkół i placówek oświatowych.
 • Uwzględnia bardzo szeroki zakres zagadnień dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.
 • Daje szansę na zdobycie umiejętności, które pomogą sprostać trudnym zadaniom współczesnej szkoły.

Rodzaje szkoleń:

 • szkolenia otwarte, organizowane dla wielu szkół i placówek
 • szkolenia zamknięte, dla rady pedagogicznej jednej szkoły, uwzględniające konkretne oczekiwania i potrzeby.
Jesteśmy także gotowi otoczyć Państwa Placówki kompleksowym wsparciem w każdym zakresie ich działalności.

Kursy i szkolenia dla osób prywatnych:

Umożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Analizując rynek pracy i wymagania pracodawców proponujemy szkolenia dostosowane do potrzeb wynikających z rynku pracy, a przede wszystkim do zmieniających się przepisów prawa w różnych obszarach zawodowych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

KKZ to efekt nowego spojrzenia na kształcenie zawodowe, którego podstawą jest wyodrębnienie w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególnych kwalifikacji. Zgodnie z definicją sformułowaną przez KOWZiU KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej:

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.

CKD uwzględnia m.in.:
 • ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych /rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych,
 • coraz większe zapotrzebowanie na certyfikowane szkolenia informatyczne – u nas można zdobyć certyfikaty MICROSOFT
 • szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym – zgodne z wymaganiami ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 • kursy języka migowego – zgodne z wymaganiami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
 • szeroki program kursów doskonalących różne techniki masażu,
 • kursy BHP,
 • kursy na opiekunów i kierowników wycieczek i obozów,
 • szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • szkolenia dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).
SZKOLENIOWE ŚRODY z CKD EDUKACJA

Mamy przyjemność rozpocząć nowy sezon szkoleń, w którym przygotowaliśmy wiele ciekawych tematów. Zagadnienia, które znalazły się wśród naszych propozycji, dotyczą istotnych kwestii funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (m.in. ich finansowania), zmian wprowadzanych przez nowelizacje ustaw i nowe rozporządzenia, a także spraw, które stanowią istotny element naszej codziennej pracy.
Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej naszych szkoleń jest kadra ekspertów, specjalistów, z którymi współpracujemy.

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.