Tło Hero

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA UCZNIÓW PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY Z ZAGRANICY

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA UCZNIÓW PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY Z ZAGRANICY
TERMIN:
3 LISTOPADA 2021 ROK

ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organów prowadzących, w tym JST

CELE SZKOLENIA:

1. Przekazanie aktualnej i uporządkowanej wiedzy z zakresu przepisów o organizacji pracy z uczniem pochodzącym z systemu oświaty innego kraju.
2.
Nabycie praktycznych umiejętności wprowadzenia do planu nadzoru dyrektora kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

METODA I FORMA PRACY:
1. Asymilacja wiedzy z zakresu organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i stosowania jej w praktyce.
2.
Seminarium z elementami ćwiczeń prawidłowego dokumentowania i finansowania organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE w dniu 3 listopada 2021r

1. Istota organizacji kształcenia uczniów przybywających z zagranicy w polskich jednostkach oświatowych w oparciu o umowy międzynarodowe, konstytucję i ustawy.
2.
Ustawowe warunki organizacji kształcenia uczniów pochodzących z systemów oświaty innych krajów w polskim systemie oświaty:
zadania JST – lokalne rozwiązania systemowe (oddział przygotowawczy)
zadania dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.
3.
Szczegółowe warunki kwalifikacji ucznia do danego typu jednostki oświatowej, klasy i modelu wsparcia.
4.
Prawo ucznia do dodatkowych zajęć nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych (wymiar i czas zajęć):
kwalifikacja ucznia do dodatkowych zajęć – wzór dokumentacji.
warunki finansowania dodatkowych zajęć na podstawie danych w SIO;
organizacja dodatkowych zajęć – wymagana dokumentacja.
5.
Prawo do pomocy ze strony osoby pochodzącej z kręgu kulturowego ucznia – praktyczne zastosowanie przepisu.
6.
Prawo ucznia do nauki własnego języka i zachowania kultury – rola biblioteki szkolnej.
7.
Prawo dziecka przybywającego z zagranicy do wychowania przedszkolnego – model organizacji wsparcia dziecka cudzoziemskiego w placówce wychowania przedszkolnego.
8.
Organizacja wsparcia uczniów cudzoziemskich w statucie szkoły/przedszkola.
9.
Nadzór dyrektora nad organizacją wsparcia uczniów cudzoziemskich – zadania w planie nadzoru na rok 2021/2022.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN:  3 listopada 2021 roku (środa)
KOSZT *: 235 zł/osoba
210 zł/kolejna osoba zgłoszona z tej samej placówki
CZAS: 10.00 – 12.00
LOKALIZACJA: spotkanie on-line
* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, autorskie materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania – TUTAJ

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania                                                                   
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu +48 600409950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl lub info@edukacja.radom.pl