Tło Hero

Standardy ochrony małoletnich w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych -szkolenie on-line 5 lutego 2024

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Standardy ochrony małoletnich w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – zadania organu prowadzącego, zadania dyrektora
Termin: 5 lutego 2024 rok


Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy o podstawach prawnych regulujących ochronę małoletnich, zakresie i charakterze wypracowania standardów ochrony małoletnich w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także trybie formalnego przyjęcia tego dokumentu.

Zmiany w kodeksie rodzinnym wprowadzone w lipcu 2023 roku nałożyły, na organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Ustawodawca ustalił okres 6 miesięcy na proces przygotowania i wdrożenia tych zasad w sposób sformalizowany w każdej jednostce oświatowej. To oznacza, że prace nad tym dokumentem powinny zostać wszczęte w lutym br. a najpóźniej 15 sierpnia 2024 roku muszą być formalnie przyjęte.

ADRESACI:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych
Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych
Przedstawiciele organów prowadzących jednostki oświatowe
wszyscy zainteresowani

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1. Uczestnik szkolenia pozna podstawy prawne ochrony małoletnich w Polsce.
2. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie opracowania lokalnych standardów ochrony małoletnich.
3. Uczestnik szkolenia zostanie zmotywowany i przygotowany do procesu wdrożenia standardów ochrony małoletnich w swoim środowisku

PLAN SZKOLENIA ON-LINE w dniu 5 lutego 2024 roku (poniedziałek)
1. Ochrona małoletnich w polskim porządku prawnym – zadania systemu oświaty.
2. Odpowiedzialności organu prowadzącego i dyrektora jednostki oświatowej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Sankcje za brak formalnego wdrożenia standardów ochrony małoletnich.
3. Procedury rozpoznawania zjawisk krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym, w szkole, wśród rówieśników, a także w sieci – wzory procedur do zastosowania.
4. Procedury formalnego reagowania na rozpoznane zjawiska krzywdzenia małoletnich – wzory procedur do zastosowania.
5. Obowiązek systematycznego monitorowania i modyfikacji przyjętych standardów ochrony – wzory procedur do zastosowania.
6. Proces budowania polityki ochrony małoletnich w lokalnych strukturach systemu oświaty – instruktaż działania dla organu prowadzącego i dla dyrektora.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 5 lutego 2024 roku (poniedziałek)
• Koszt: 298 zł/osoba,
238 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 9.00 – 12.30 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkanie otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: szkolenia@edukacja.radom.pl
POBIERZ FORMULARZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

  • organizację szkolenia,
  • uczestnictwo w spotkaniu on-line,
  • materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
  • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
  • czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, wiadomości e-mail prosimy wysyłać na adres: szkolenia@edukacja.radom.pl