Tło Hero

ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU – PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI KURATORIUM OŚWIATY

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:
ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
– PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI KURATORIUM OŚWIATY
TERMIN:
9 LISTOPADA 2021 ROK

ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organów prowadzących, w tym JST     

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Sprawne i skuteczne przygotowanie dokumentacji o organizacji WWR do kontroli planowanej przez KO

METODA I FORMA PRACY:
1. Asymilacja wiedzy z zakresu organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i stosowania jej w praktyce.
2.
Seminarium z elementami ćwiczeń prawidłowego dokumentowania i finansowania organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE w dniu 3 listopada 2021r

1. Istota wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w systemie oświaty.
2.
Ustawowe warunki organizacji wczesnego wspomagania rozwoju WWR:
prawidłowe przygotowanie lokalowe;
prawidłowe przygotowanie kadrowe;
prawidłowe opisanie organizacji WWR w statucie – wzór zapisu w statucie.
prawidłowa kwalifikacja dzieci do WWR.
3.
Szczegółowe omówienie rozporządzenia o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju:
powołanie zespołu WWR – wzór zarządzenia dyrektora.
diagnoza i planowanie rozwoju dziecka – wzór programu;
współpraca z rodziną i innymi instytucjami – przykłady dobrej praktyki;
ocena postępów dziecka – wzór arkusza.
4.
Organizacja zajęć prowadzonych w ramach WWR i ich prawidłowe dokumentowanie.
5.
Dane w SIO podstawą finansowania WWR.
6.
Nadzór dyrektora nad organizacją WWR – zadania w planie nadzoru na rok 2021/2022.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN:  9 listopada 2021 roku (środa)
KOSZT *: 235 zł/osoba
210 zł/kolejna osoba zgłoszona z tej samej placówki
CZAS: 10.00 – 12.00 – UWAGA! Zmiana 13.30
LOKALIZACJA: spotkanie on-line
* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail) oraz czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania – TUTAJ

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania                                                                   
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu +48 600409950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl lub info@edukacja.radom.pl