Tło Hero

Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w gminie w roku szkolnym 2022/2023

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w gminie w roku szkolnym 2022/2023
Termin: 16 lutego 2022 rok

 

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za organizację wychowania przedszkolnego w gminie

CELE SZKOLENIA:
1. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
2. Przygotowanie uczestników szkolenia do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w części dotyczącej wychowania przedszkolnego.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Podstawowe zasady organizacji wychowania przedszkolnego w gminie.
2. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – zadania gminy – zadania dyrektora.
3. Prawo dziecka do kontynuacji wychowania przedszkolnego.
4. Kryteria rekrutacji ustawowe i lokalne – wzór uchwały. JST
5. Terminy postepowań rekrutacyjnych – wzór zarządzenia JST.
6. Tryb rekrutacji – przepisy ustawy, rozporządzenia – wzory druków stosowane przez dyrektorów.
7. Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia dziecka w trybie rekrutacji – zadania dyrektora, zadania gminy.
8. Optymalna organizacja wychowania przedszkolnego:
1) liczebność grup i ich zróżnicowanie wiekowe;
2) forma organizacji kształcenia specjalnego;
3) czas pracy przedszkola a czas pracy poszczególnych oddziałów;
4) czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania;
5) przydział nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
9. Tryb pracy nad arkuszem organizacyjnym – zmiany w zasadach opiniowania projektu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 16 lutego 2022 roku (środa)
Koszt: 280 zł/osoba
260 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
Czas: 10.00 – 13.30 (w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkania otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ 

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl