Tło Hero

29 marca 2023r- Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2023/2024 – Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

SZKOLENIA ON-LINE
TEMAT:
Praca nad arkuszami organizacji szkół na rok szkolny 2023/2024 – aktualne przepisy, optymalne rozwiązania

TERMIN:
29 marca 2023 rok

Optymalne zaplanowanie realizacji zadań szkolnych w największym stopniu determinuje wydatki ponoszone przez samorząd na prowadzenie zadań oświatowych. Dlatego przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem z zakresu zarządzania oświatą dyrektorów szkół i pracowników samorządowych. Wiele kosztownych rozwiązań organizacyjnych wynika z kierowania się nieuzasadnionymi prawem schematami postępowania i warto je zmienić. Każdy kto zarządza oświatą powinien rozumieć skutki finansowe każdej podejmowanej decyzji.

Zapraszamy na szkolenie, na którym prowadząca szkolenie Pani Liliana Zientecka omówi aktualne przepisy prawa obowiązujące w planowaniu organizacji szkół, a także pokaże, jak je stosować, by organizacja pracy była optymalna.

Dodatkowo zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości zamówienia przez samorządy odrębnego szkolenia z zakresu organizacji zadań gminy (szkół podstawowych i przedszkoli) oraz odrębnie zadań powiatu (szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych), a także zamawiania audytów projektów arkuszy organizacji.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla: pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za zatwierdzenie arkuszy,
Dyrektorów, wicedyrektorów szkół, wszystkich zainteresowanych.

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia arkuszy organizacji z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:

 • optymalnej realizacji ramowych planów nauczania dla szkół;
 • optymalnego planowania pracy nauczycieli, w tym specjalistów.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:

 1. Na czym polega optymalizacja organizacji szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły specjalnej?
 • liczba uczniów w oddziale, w tym zastosowanie przepisów o organizacji kształcenia obywateli Ukrainy – jaką strategię przyjąć w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych
  i szkołach specjalnych;
 • organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe
  i między klasowe – przykłady optymalizacji z życia wzięte.
 1. Repetytorium z ramowych planów nauczania i nowe przepisy do wdrożenia:
 • godziny obowiązkowe dla ucznia, godziny obowiązkowe dla szkoły – jak je stosować?
 • ustalenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły i zasady ich wykorzystania w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej;
 • organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego
  – instruktaż działania.
 1. Refleksja nad optymalną organizacją wsparcia ucznia w rozwoju w arkuszu organizacji:
 • jak zaplanować pracę specjalistów?
 • jak zaplanować organizację kształcenia specjalnego?
 • jak zaplanować godziny zajęć dla uczniów cudzoziemskich?
 1. Planowanie pracy nauczycieli – optymalne rozwiązania.
 2. Kompetencje organu prowadzącego w planowaniu pracy świetlicy szkolnej i biblioteki.
 3. Tryb opiniowania arkusza organizacji szkoły/zespołu szkół – wzory pism. Przypadki, w których organ prowadzący lub organ nadzorujący może nakazać zmianę w arkuszu organizacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• TERMIN:
29 marca 2023 roku (środa)
• KOSZT: 285 zł
/1 osoba
235 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• CZAS: 09.30 – 13.30
(w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• LOKALIZACJA:
szkolenie on-line
• ZAPISY: Formularz zamówienia POBIERZ

ZAPISY
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zamówienia POBIERZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
– organizację szkolenia,
– uczestnictwo w spotkaniu on-line,
– materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
– czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl