Tło Hero

9 września – Awans zawodowy nauczyciela i ocena pracy – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:
Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli – awans zawodowy, ocena pracy

Termin:
9 września 2022 rok

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które zostało przygotowane jako kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych do implementacji nowych przepisów do pracy szkoły/przedszkola.
Autorski program szkolenia oraz komplet materiałów szkoleniowych w tym wykaz niezbędnych dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli przygotowała Pani Liliana Zientecka.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów, kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych

CELE SZKOLENIA:
1. Uporządkowanie wiedzy o zakresie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.
2. Doskonalenie umiejętności wdrożenia obowiązujących zmian.
2. Nabycie gotowości do ograniczenia dokumentacji szkolnej/przedszkolnej.

METODA I FORMA PRACY:
1. Metoda asymilacji dotychczasowej wiedzy z nowymi przepisami prawa i zastosowaniem ich w praktyce.
2. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
Sesja I
Powiązanie awansu zawodowego nauczyciela z jakością pracy szkoły/przedszkola
1. Okres przygotowania do zawodu i dwa stopnie awansu zawodowego.
2. Przepisy docelowe i przejściowe dotyczące nauczyciela poczatkującego:
1) tryb zatrudniania
;
2) świadczenie na start;
3) zasady odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
4) nowa forma opinii o prowadzeniu zajęć;
2) sankcje za nieskuteczne przygotowanie do zawodu nauczyciela.
3. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych.
4. Mentor zamiast opiekuna stażu – okres przejściowy.
5. Warunki przystąpienia do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Zmiany w dotychczasowym trybie przeprowadzenia egzaminu.
6. Warunki przystąpienia do awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zmiany w dotychczasowym trybie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Mniej dokumentacji awansu zawodowego – wykaz niezbędnych dokumentów.
8. Organy nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego.

Sesja II
Ocena pracy nauczyciela warunkiem awansu zawodowego i instrumentem zapewnienia jakości pracy szkoły/przedszkola.
1. Warunki dokonania oceny pracy nauczyciela/dyrektora, w tym przypadki powiązania jej z awansem zawodowym.
2. Obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela/dyrektora.
3. Punktacja poziomu spełniania kryteriów oceny pracy.
4. Niezbędna dokumentacja oceny pracy nauczyciela – wykaz.
5. Tryb dokonania oceny pracy nauczyciela/dyrektora.
6. Tryb postępowania odwoławczego od oceny pracy nauczyciela/dyrektora.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 9 września 2022 roku
(piątek)
• Koszt: 250 zł
/osoba
210 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 09.00 – 12.30
(w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• Lokalizacja:
szkolenie on-line
•ZAPISY:
formularz zamówienia – POBIERZ 

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
– organizację szkolenia,
– uczestnictwo w spotkaniu on-line,
– materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
– czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl