Tło Hero

Nadzór pedagogiczny i organizacja roku szkolnego 2022/2023- szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Organizacja pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023
z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty i kierunków polityki oświatowej państwa

Termin: 24 sierpnia 2022 rok

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które będzie kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych do sprawnego zaplanowania pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.
Autorski program szkolenia oraz komplet materiałów szkoleniowych w tym wzory niezbędnych dokumentów i wykaz zmian w aktach prawnych obowiązujących od 1 września br. przygotowała Pani Liliana Zientecka.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów, kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych, wszystkich zainteresowanych

CELE SZKOLENIA:
1. Uporządkowanie wiedzy o aktualnych zmianach w organizacji pracy szkół.
2. Prawidłowe sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

METODA I FORMA PRACY:
1. Asymilacja wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego i praktycznego zastosowania przepisów prawa.
2. Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych w tworzeniu dokumentacji nadzoru pedagogicznego.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
Sesja I
– Implementacja nowych przepisów dotyczących pracy szkół i przedszkoli.
1. Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli, awansie zawodowym i ocenie pracy – ważne informacje do zastosowania od 1 września br.
2. Godziny dostępności nauczycieli – jak wdrożyć je do organizacji pracy szkoły?
3. Zatrudnienie i organizacja pracy specjalistówwzór zapisów w statucie.
4. Organizacja nauczania zdalnego na podstawie nowych przepisów – wzór zapisu w statucie.
5. Obowiązkowa organizacja wyżywienia w szkołach podstawowych – wzór zapisów w statucie.
6. Inne zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli – wykaz zmian w aktach prawnych obowiązujących od 1 września br.

Sesja II
– Zadania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023
1. Podsumowanie pracy szkoły w minionym roku szkolnym, w tym podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły – wzór uchwały.
2. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – opublikowanych przez Ministra Edukacji i Nauki 8 lipca br.
3. Jak przygotować się do planowej kontroli KO?
4. Ćwiczenia – przykładowe plany działań nadzorczych realizujących kierunki polityki oświatowej państwa:

a) wzór planu kontroli;
b) wzór planu wspomagania nauczycieli;
c) wzór planu obserwacji zajęć i zadań statutowych prowadzonych przez nauczycieli.

5. Wzór plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023.
6. Dokumentowanie czynności z nadzoru pedagogicznego – praktyczne wskazówki by dokumentacji było mniej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 24 sierpnia 2022 roku (środa)
• Koszt: 250 zł/osoba
210 zł/każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 9.00 – 12.30 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkania otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz
zgłoszenia POBIERZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
– organizację szkolenia,
– uczestnictwo w spotkaniu on-line,
– materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
– czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl