Tło Hero

Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 18 sierpnia 2022

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu – implementacja przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów
Termin: 18 sierpnia 2022 rok

 

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów, specjalistów zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach, wszyscy zainteresowani

CELE SZKOLENIA:

1. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowych przepisów prawa o standardzie zatrudnienia specjalistów w szkole/przedszkolu.
2. Przygotowanie szkół/przedszkoli do sprawnego dostosowania statutów i innej dokumentacji wewnętrznej potwierdzającej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji dotychczasowej wiedzy z nowymi przepisami prawa i jej zastosowania w praktyce.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:

Sesja I

 1. Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/przedszkola.
 2. Nowy katalog specjalistów. Jaką rolę spełnia nowy specjalista – pedagog specjalny?
 3. Wyjaśnienie algorytmu zatrudnienia specjalistów. Ćwiczenie w ustaleniu standardu docelowego
  i przejściowego dla szkół i przedszkoli reprezentowanych przez uczestników.
 4. Obligatoryjny wymiar zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa.
 5. Jakie decyzje kadrowe musi podjąć dyrektor, żeby dostosować zatrudnienie specjalistów do standardu obowiązującego w roku szkolnym 2022/2023?
 6. Skutki finansowe niewykonania ustawowych zapisów. Odpowiedzialność dyrektora, specjalistów
  i nauczycieli
  za nieudzielenie wsparcia uczniowi na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także

  w trybie oceny pracy i awansie zawodowym.

Sesja II

 1. Refleksja nad dostosowaniem aktualnych praktyk szkoły do pełnego wdrożenia zasad zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu:
 • rozpoznanie potrzeb wszystkich uczniów obowiązkiem każdej szkoły/przedszkola – jak to wykonać?
 • współdziałanie nauczycieli, specjalistów i rodziców – podstawą skutecznego wsparcia – przykłady dobrych praktyk.
 • ocena efektywności udzielanej pomocy podstawą planowania wsparcia – jak zaimplementować taka praktykę w szkole?
 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w statucie szkoły po zmianach – wzory zapisów dla szkoły i przedszkola.
 2. Organizacja pracy specjalistów z uwzględnieniem zmian – wzory zakresów obowiązków specjalistów w statucie.
 3. Prawidłowo prowadzona dokumentacja pomocy pp – wykaz obowiązującej dokumentacji z komentarzem.
 4. Zmiany w danych dziedzinowych SIO – szczegółowe monitorowanie wsparcia udzielanego uczniom w szkole/przedszkolu.
 5. Optymalizacja pracy specjalistów z wykorzystaniem zajęć specjalistycznych realizowanych do grudnia 2022 r. w ramach projektu – przykłady dobrych praktyk.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 18 sierpnia 2022 roku (czwartek)
• Koszt: 250 zł/osoba,
210 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 9.00 – 12.30 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkanie otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • organizację szkolenia,
 • uczestnictwo w spotkaniu on-line,
 • materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl