Tło Hero

Rekrutacja – SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

1. Klauzula informacyjna RODO – do pobrania
2. Wymagania

  • podania o przyjęcie na szkolenie – formularz dostępny w sekretariacie placówki lub do pobrania
  • kopia dokumentów potwierdzających tożsamość uczestnika szkolenia,

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat
lub
2. P
rzed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie

* Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

KOSZT CAŁOŚCIOWY

1450 zł/osoba – w zależności od liczebności grupy (im więcej uczestników, tym taniej)
Cena obejmuje organizację szkolenia, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, ciastka, egzamin, zaświadczenia.

*Istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na raty (do uzgodnienia)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
280 godzin, w tym 80 godzin praktyk

Zajęcia obejmują zjazdy w piątki (po południu), soboty i niedziele – w zależności od intensywności spotkań, na jaką zdecydują się Uczestnicy. Termin rozpoczęcia szkolenia jest zależny od liczby zgłaszających się osób.