Tło Hero

18 stycznia 2023r- Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w gminie – Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:
Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w gminie

TERMIN:
18 stycznia 2023 rok

Zapraszamy na repetytorium o organizacji wychowania przedszkolnego w gminie, które przygotuje uczestników szkolenia do zarządzania procesem rekrutacji i organizacji wychowania przedszkolnego w gminie.
Autorski program szkolenia oraz komplet materiałów szkoleniowych przygotowała Pani Liliana Zientecka.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla:
– pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za organizację wychowania przedszkolnego w gminach,
– dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
– dyrektorów, wicedyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
– wszystkich zainteresowanych

CELE SZKOLENIA:
1. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zapewnienia wychowania przedszkolnego w gminie
w roku szkolnym 2023/2024.
2. Przygotowanie uczestników szkolenia do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w części dotyczącej wychowania przedszkolnego.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Ustawowa definicja zapewnienia wychowania przedszkolnego przez JST. Prawa dzieci obcokrajowców, w tym dzieci z Ukrainy.
2. Formy realizacji prawa dziecka do kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym lub przedszkolu pokonkursowym, w tym dzieci z Ukrainy – wzór oświadczenia.
3. Ustawowe i lokalne kryteria rekrutacji – wzór uchwały JST.
4. Terminy postępowań rekrutacyjnych – wzór zarządzenia JST.
5. Tryb postępowania rekrutacyjnego, najczęściej popełniane błędy, przypadki rozpatrywane przez Sądy – wzory druków stosowane przez dyrektorów.
6. Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia dziecka w trybie rekrutacji – zadania dyrektora, zadania gminy.
7. Przeprowadzenie konkursu na zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego – wzór regulaminu konkursu, ogłoszenia konkursowego.
8. Na czym polega optymalna organizacja wychowania przedszkolnego:
1). liczebność grup, w tym dzieci z Ukrainy;
2). forma organizacji kształcenia specjalnego;
3). czas pracy przedszkola a czas pracy poszczególnych oddziałów;
4). czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania;
5). przydział nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
9. Tryb pracy nad arkuszem organizacji przedszkola/oddziału przedszkolnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• TERMIN: 18 stycznia 2023 roku
(środa)
• KOSZT: 285 zł
/1 osoba
235 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• CZAS: 09.30 – 13.30
(w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• LOKALIZACJA:
szkolenie on-line
• ZAPISY: formularz zamówienia – POBIERZ

ZAPISY
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zamówienia POBIERZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
– organizację szkolenia,
– uczestnictwo w spotkaniu on-line,
– materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
– czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl