Tło Hero

Kadry w szkole – szkolenie stacjonarne z inspektorem PIP

SZKOLENIE ON-LINE
Temat: Kadry w szkole – nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem – obowiązujący stan prawny
Termin: 15 września 2022 rok

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które będzie kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych do zgodnego z obowiązującym stanem prawnym przeprowadzenia procesu zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

ADRESACI:
Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, kadry zarządzającej, pracowników ds. kadr szkół i placówek oświatowych, wszystkich zainteresowanych

CELE ZE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego poruszania się w najnowszych przepisach prawa dotyczących zatrudniania nauczycieli.
Umożliwienie unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.

METODA I FORMA PRACY:
Asymilacja wiedzy z zakresu zatrudniania nauczycieli i praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów prawa.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
Kadry w szkole – nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem – obowiązujący stan prawny

  1. Konsekwencje prawne i organizacyjne zawierania z nauczycielami umów na czas określony.
  2. Konieczność zatrudnienia nauczyciela na czas określony wynikająca z potrzeby organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela w trakcie roku szkolnego.
  3. Warunki zatrudniania nauczyciela na podstawie mianowania, a zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  4. Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku mianowania i stosunku pracy.
  5. Dokumenty niezbędne do zatrudnienia nauczyciela.
  6. Omówienie najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w przedmiocie zatrudniania nauczycieli m.in. dotyczącego rozliczania urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych na umowy okresowe.
  7. Zasady dotyczące zatrudniania nauczycieli na czas określony i skutki przekroczenia dopuszczalnych okresów zatrudnienia dla nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
  8. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 15 września 2022 roku (czwartek)
• Koszt: 285 zł/osoba
255 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 10.00 – 14.00 (w tym także sesja „pytania o odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie stacjonarne,
Centrum „Arka” ul. Kelles-Krauza 19, Radom (wjazd od ul. Niedziałkowskiego)

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres:
konferencja@edukacja.radom.pl
POBIERZ FORMULARZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
• organizację
szkolenia,
• uczestnictwo
w spotkaniu,
• materiały
szkoleniowe,
• zaświadczenie
potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
• przerwę kawową
oraz lunch

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autor programu szkolenia – wieloletni Inspektor Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu, z doświadczeniem w inspekcji szkół.
              
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.           
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl