Tło Hero

Ruch kadrowy dostosowujący zatrudnienie do potrzeb określonych w arkuszu organizacji oraz zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskim systemie oświaty

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Ruch kadrowy dostosowujący zatrudnienie do potrzeb określonych w arkuszu organizacji oraz zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskim systemie oświaty
Termin: 20 kwietnia 2022 rok

 

ADRESACI:
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy samorządowi prowadzący sprawy kadrowe szkół i przedszkoli, wszyscy zainteresowani

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Zdobycie wiedzy zapewniającej prawidłowe stosowanie przepisów o nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy, a także dostosowaniu ich do aktualnych potrzeb pracodawcy.
2. Zdobycie umiejętności skutecznego przeprowadzenia wszystkich decyzji kadrowych.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Dostosowanie zasobu kadrowego do potrzeb określonych w arkuszu organizacji. Różne warunki zatrudnienia nauczycieli – wykaz możliwych decyzji dyrektora.
2. Porozumienie z nauczycielem w sprawie zmiany istotnych warunków umowy o pracę – tryb działania – wzór porozumienia.
3. Przeniesienie nauczyciela do innej jednostki oświatowej jako kontynuacja zatrudnienia tryb działania – wzory pism w sprawie.
4. Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela – tryb działania – wzory pism w sprawie.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z uwzględnieniem wskazań najnowszego orzecznictwa.

  • Kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia.
  • Ochrona stosunku pracy.
  • Konsultacje związkowe – wzory pism w sprawie.

6. Przepisy szczególne dotyczące nauczycieli (stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia, zmiana stanowiska pracy) – skutki prawne – wzory pism w sprawie.
7. Tryb skutecznego doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę.
8. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach.

  • Możliwe warianty zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisku nauczyciela w polskiej szkole – kompetencje dyrektora, JST i KO.
  • Możliwe warianty zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisku pracownika samorządowego w szkole i przedszkolu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 20 kwietnia 2022 roku (środa)
• Koszt: 270 zł/osoba
255 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 10.00 – 13.30 (dwie części po 1,5 godz. i sesja „pytania o odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkanie otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl