Tło Hero

15 września 2020 – ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW – ZADANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

SZKOLENIE ON-LINE
SZKOLENIE ON-LINE
Temat:
ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW – ZADANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
Termin:
15 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia jest statutowym zadaniem każdej publicznej i niepublicznej szkoły/przedszkola, a także obowiązkiem każdego nauczyciela. W opublikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej „Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021” wskazane zostały zadania do kontroli i monitorowania przez Kuratora Oświaty, w tym:
– „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
– „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”.
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które wyjaśnia wszystkie aspekty realizacji tych zadań przez szkołę.

ADRESACI:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w systemie oświaty, organy prowadzące szkoły i przedszkola, wszyscy zainteresowani.

CELE SZKOLENIA:
1.
Przekazanie uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.
2.
Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3.
Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia omawianych zadań szkoły/przedszkola.

METODA I FORMA PRACY:
1. Metody asymilacji wiedzy na podstawie przykładów skutecznych działań.
2.
Seminarium z elementami wykładu i prezentacji wzorów do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zadaniem każdej szkoły/przedszkola.
1.
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów podstawą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia specjalnego i pracy z uczniem zdolnym.
2.
Obserwacja pedagogiczna realizowana w toku bieżącej pracy podstawą skutecznego wsparcia ucznia w rozwoju.
3.
Obowiązek dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów – zadaniem każdego nauczyciela.
4.
Dostosowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego do zróżnicowanych potrzeb uczniów – zadaniem każdej szkoły.
5.
Formy indywidualizacji kształcenia przewidziane w systemie oświaty – przykłady racjonalnych rozwiązań:
a). nauczanie indywidualne;
b).
zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
c).
organizacja zajęć w grupie do 5 uczniów;
d).
indywidualny program i tok nauki.
6.
Dokumentacja szkoły z zakresu uwzględniania zróżnicowanych potrzeb uczniów.

Organizacja pracy szkoły/przedszkola z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.
1.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenie specjalnego i praca z uczniem zdolnym – zadaniem każdej szkoły/przedszkola – wzór zapisów w statucie.
2.
Kadrowe aspekty zatrudniania specjalistów w szkole/przedszkolu – wzór zapisów w statucie.
3.
Współdziałanie szkoły/przedszkola z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży- wzór zapisów w statucie.
4.
Budowanie odpowiedzialności wszystkich nauczycieli za skuteczne rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb uczniów w trybie nadzoru pedagogicznego, oceny pracy nauczycieli i stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 15 września 2020 roku (wtorek)
Koszt: 198 zł/osoba
Czas: 09.30 – 13.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
Lokalizacja: spotkanie on-line

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ
Szczegóły oferty szkolenia do pobrania TUTAJ

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl