Tło Hero

25 września 2020 – JESIENNA AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I INNE ZADANIA JST Z ZAKRESU DOTOWANIA DO WYKONANIA W OSTATNIM KWARTALE 2020R

SZKOLENIE ON-LINE
SZKOLENIE ON-LINE
Temat:
JESIENNA AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I INNE ZADANIA JST Z ZAKRESU DOTOWANIA DO WYKONANIA W OSTATNIM KWARTALE 2020 ROKU.
Termin:
25 WRZEŚNIA 2020 ROKU

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla pracowników JST prowadzących zadania oświatowe z zakresu dotowania przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest porządkowanie procesu dotowania jednostek wychowania przedszkolnego. Tym razem zajmiemy się zadaniami JST do wykonania w ostatnim kwartale tego roku przez gminy i miasta wykonujące zadania gmin.
1. We wrześniu wpłyną wnioski organów prowadzących o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2021. Nauczymy się jak rozpatrując wniosek możemy uporządkować ewidencję niepublicznych jednostek oświatowych.
2. W październiku po raz drugi aktualizujemy podstawowe kwoty dotacji. Omówimy najczęściej popełniane błędy w interpretacji przepisów i skutki wynikające z nieprawidłowego ustalenia rocznych kwot dotacji i sposobu ich wypłacenia.
3. Zachęcimy Państwa do tego, by w listopadzie dokonać podsumowania wypłaconych części dotacji, ich aktualizacji i przygotować się do przekazania ostatniej części w grudniu. Nauczymy się jak ustalać ostateczne kwoty dotacji pobranej w roku 2020, w tym przekazanej na organizację kształcenia specjalnego, które będą podstawą jej rozliczenia w styczniu 2021 r.

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
· prawidłowego ustalenia rocznej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego;
· prawidłowego dokonania jesiennej aktualizacji części dotacji wypłaconych od stycznia do września;
· prawidłowego ustalenia kwot dotacji pobranych w 2020 r. do jej rozliczenia;
· prawidłowego ustalenia kwot dotacji przekazanych na organizację kształcenia specjalnego do odrębnego rozliczenia;
· profesjonalnego przygotowania procesu dotacji na 2021 r.

METODA I FORMA PRACY:
1. Metoda asymilacji wiedzy z analizą przypadków.
2.
Seminarium z elementami wykładu i omówieniem wzorów do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE
1. Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
2. Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.
3. Istota dotacji przekazywanej dla jednostek realizujących zadania wychowania przedszkolnego.
4. Tryb październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji:
a) ustalenie wydatków bieżących po zmianach budżetu JST;
b) przykłady nieświadomego zawyżania i zaniżania dotacji przez JST;
c) ustalenie statystycznej liczby uczniów, w tym objętych kształceniem specjalnym na podstawie danych z 30 września br;
d) ustalenie wydatków do pomniejszenia – najczęściej popełniane błędy zawyżające lub zaniżające dotację.
5. Prawidłowe stosowanie limitów wyrównania dotacji po aktualizacji – najczęściej popełniane błędy.
6. Obowiązek publikacji podstawowej kwoty dotacji – wzór zarządzenia.
7. Tryb wyrównania części wypłaconych dotacji po aktualizacji – krok po kroku – wzór pisma JST.
8. Ustalenie kwot dotacji pobranej w 2020 r., w tym przekazanej na organizacje kształcenia specjalnego do rozliczenia w styczniu 2021 r. – wzór pisma JST.
9. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2021 – wzór pisma JST.
10. Aktualność ewidencji prowadzonej przez JST i innych rejestrów organu dotującego podstawą procesu dotowania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 25 września 2020 roku (piątek)
Koszt: 225 zł/osoba
Czas: 09.30 – 13.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
Lokalizacja: spotkanie on-line

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ
Szczegółowa oferta szkolenia do pobrania TUTAJ

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl