Tło Hero

21 sierpnia 2023r – Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2023 – Szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:
Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2023

TERMIN:
21 sierpnia 2023 rok

ADRESACI:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, pracownicy samorządowi, wszyscy zainteresowani.

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zmian w prawie pracy wprowadzonych w 2023 roku.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:

 1. Omówienie celów szkolenia i poznanie oczekiwań uczestniczek i uczestników.
 2. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika.
 3. Zmiany w umowach o pracę na okres próbny.
 4. Prawo do równoległego zatrudnienia.
 5. Wystąpienie o zmianę formy zatrudnienia.
 6. Zmiany w urlopie rodzicielskim.
 7. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego.
 8. Zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
 9. Elastyczna organizacja pracy.
 10. Zmiany w urlopie ojcowskim.
 11. Zmiany w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
  o pracę na czas określony.
 12. Pytania uczestniczek i uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• TERMIN:
21 sierpnia 2023 roku (poniedziałek)
• KOSZT: 295 zł*
/osoba
• CZAS: 10.00 – 13.30
(w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• LOKALIZACJA:
szkolenie on-line
• ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ
*Cena obejmuje:
organizację szkolenia on-line, możliwość zadawania pytań, otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

WYKŁADOWCA:

 • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych na Uczelni Łazarskiego
 • współautor renomowanego Komentarza do Karty Nauczyciela, który ukazał się (3 wydanie) w roku 2022 nakładem jednego z największych wydawnictw prawniczych w Polsce – C.H.Beck
 • znany autor publikacji z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego, w tym mobbingu, dyskryminacji,
  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawnej ochrony osób wykonujących zawód nauczyciela
 • koordynował obsługę największego sporu zbiorowego w sektorze edukacji w ostatnich latach
 • ostatnio z sukcesem przeprowadził proces przekształceń związków zawodowych w posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne związku zawodowego
 • był członkiem grup roboczych opracowujących materiały do raportów European Trade Union Committee for Education
 • uczestniczył w zagranicznych seminariach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy
 • od wielu lat prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, prowadził również zajęcia dla studentów studiów podyplomowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II
 • Doświadczenie zdobywał w kancelarii radców prawnych oraz biurze prawnym ogólnopolskiego związku zawodowego
 • jest absolwentem Akademii Demokracji Socjalnej prowadzonej przez Friedrich Ebert Stiftung
 • obecnie jest pracownikiem ogólnopolskiego związku zawodowego działającego w sektorze edukacji
 • współpracuje ze specjalizującą się w prawie pracy Kancelarią Wachowski prowadzoną przez adwokata Marcina Jana Wachowskiego
 • prawem pracy zajmuje się od 17 lat, a prawem oświatowym od 13 lat.

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl