Tło Hero

OTWARCIE PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

SZKOLENIE ON-LINE
20 MAJA 2020 ROKU

OTWARCIE PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – zadania JST i innych organów prowadzących – zadania dyrektora placówki wychowania przedszkolnego

Profesjonalne zarządzanie oświatą w samorządzie
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego oraz dyrektorzy tych jednostek

Rząd zdecydował o otwarciu wszystkich form wychowania przedszkolnego jednak decyzja o terminie i sposobie wznowienia ich funkcji wychowawczo-opiekuńczej należy do organu prowadzącego. Przyjęcie dzieci przedszkolnych w czasie trwającej jeszcze epidemii to duże wyzwanie organizacyjne dla JST (organu prowadzącego) i dyrektora, chodzi, bowiem o zdrowie dzieci i nauczycieli.
Zapraszamy na webinarium o zadaniach samorządowców i dyrektorów w czasie powrotu dzieci przedszkolnych do swoich placówek. W ramach materiałów szkoleniowych otrzymają Państwo wzory zarządzeń w tej sprawie i wzory decyzji kadrowych.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o podstawach wznowienia funkcji dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych formach wychowania przedszkolnego.
 2. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy jednostki oświatowej w warunkach ograniczenia.

Metoda i forma pracy:
Metody asymilacji wiedzy – seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i przypadków, dyskusja dydaktyczna w oparciu o wzory działań do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA

 1. Co wiemy z przepisów o wznowieniu funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego – jak stosować rozproszone przepisy?
 2. Warunki organizacyjne wznowienia funkcjonowania placówek przedszkolnego.
 3. Warunki sanitarne wznowienia funkcjonowania placówek przedszkolnego.
 4. Tryb działania organu prowadzącego – wzór zarządzenia JST.
 5. Zadania dyrektora jednostki oświatowej – wzory zarządzeń dyrektora.
 6. Repetytorium – kadrowe aspekty funkcjonowania jednostek systemu oświat i wznowienia ich działalności w czasie epidemii.
 7. Prawidłowa dokumentacja kadrowa pracowników pedagogicznych, prawidłowe decyzje płacowe – wzory dokumentów.
 8. Prawidłowa dokumentacja kadrowa pracowników niepedagogicznych, prawidłowe decyzje płacowe
  wzory dokumentów.
 9. Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 i powierzeniu stanowiska dyrektora – wzór powierzenia na innych podstawach prawnych.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia – przesłane wcześniej i zadane podczas szkolenia dotyczące zakresu szkolenia.

Informacje organizacyjne:
Termin: 20 maja 2020 roku (środa)
Koszt: 200 zł/osoba*
Metoda szkoleniowa: seminarium on-line i sesja „pytania i odpowiedzi”
Lokalizacja: spotkanie on-line

* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz dostęp do nagrania ze spotkania.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl Zgłoszenia przyjmujemy do 19 maja 2020 roku.
POBIERZ FORMULARZ
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl