Tło Hero

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

  • właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych
  • ogólnej wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  • sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji
  • metod pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Absolwent może podejmować pracę w:

  • biblioteki szkolne
  • biblioteki resortu edukacji narodowej

Cykl kształcenia: 3 semestry