Tło Hero

Harmonogramy zjazdów

INFORMATOR dla słuchaczy przyjętych od 1 października 2023r do pobrania TUTAJ

Wszystkich Państwa, którzy rozważają zapis na studia podyplomowe informujemy, że trwa nabór na semestr zimowy – od października 2024*
*Po zamknięciu rekrutacji na dany semestr wszystkie zgłoszenia zostaną przypisane do kolejnego semestru (start semestru zimowego – październik 2024/ start semestru letniego – luty 2025)
Harmonogram zjazdów na nowy rok akademicki 2024/2025 opublikowany zostanie po wakacjach.

Harmonogram od marca 2024 (semestr letni – rok akademicki 2023/2024- 2024/2025) do pobrania:
Studia podyplomowe – Informatyka
(wszystkie miasta)
Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – Logopedia
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogramy dla Radomia:
Harmonogram od października 2023 (semestr I i II i III – rok akademicki 2023/2024- 2024/2025) do pobrania:
Uwaga! I semestr od października 2023, II semestr rozpoczyna się od marca 2024, III semestr (dla trzysemestralnych zakresów studiów podyplomowych) – listopad 2024 

Studia podyplomowe – Informatyka
Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram od marca 2023 (semestr II i III – rok akademicki 2022/2023 i 2023/2024) do pobrania:
Uwaga! I semestr luty/marzec 2023, II semestr – październik 2023, III semestr – maj 2024)
Studia podyplomowe – Informatyka 

Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą 
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram dla Płocka:
Harmonogram od października 2023
(semestr I i II i III – rok akademicki 2023/2024- 2024/2025) do pobrania:
Studia podyplomowe – TUTAJ

Terminy pierwszych zajęć dla semestru letniego – 1-2-3 marca 2024 roku – Prosimy o wnikliwe sprawdzenie dat w harmonogramach
Zajęcia dydaktyczne on-line*
odbywają się w godzinach:
piątek
–  od godz. 15.30
sobota
–  od godz. 8.30
*Zajęcia on-line odbywają się przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szczegóły organizacyjne przekazuje SWPW w Płocku.
Zajęcia dydaktyczne
stacjonarne*
odbywają się w godzinach:
piątek
–  od godz. 15.30
sobota
–  od godz. 9.15
*Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki).

Uwaga! Prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów dotyczących organizacji roku akademickiego oraz terminów i formy realizacji zajęć TUTAJ 

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych realizowanych przez Państwa w Radomiu dostępne są również na stronie internetowej SWPW w Płocku TUTAJ
W sprawach merytorycznych bądź formalnych dotyczących realizacji studiów zachęcamy do kontaktu z SWPW w Płocku TUTAJ