Tło Hero

Harmonogramy zjazdów

Harmonogram od października 2021 (semestr I i II – rok akademicki 2021/2022 – 2022/2023) do pobrania:
Uwaga! II semestr rozpoczyna się od marca 2022
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą 
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram od marca 2021 (semestr II – roku akademicki 2020/2021-2021/22) do pobrania:
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki 

Harmonogram od października 2020 (semestr III – roku akademicki 2019/2020-2020/21) do pobrania:
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki 

Termin pierwszych zajęć w trybie on-line to piątek – 8 października 2021 roku
Zajęcia dydaktyczne on-line* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 8.30
*W roku akademickim 2021/2022 zajęcia on-line odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szczegóły organizacyjne przekazuje SWPW w Płocku.
Zajęcia dydaktyczne stacjonarne* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 9.15

*Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki).

Uwaga! Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów dotyczących organizacji roku akademickiego oraz terminów i formy realizacji zajęć TUTAJ 

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych realizowanych przez Państwa w Radomiu dostępne są również na stronie internetowej SWPW w Płocku TUTAJ
W sprawach merytorycznych bądź formalnych dotyczących realizacji studiów zachęcamy do kontaktu z SWPW w Płocku TUTAJ