Tło Hero

Harmonogramy zjazdów

UWAGA!! Zjazd inauguracyjny* – stacjonarny –28 października 2022r – piątek
*Bliższe szczegóły wkrótce!

Harmonogram od października 2022 (semestr I i II – rok akademicki 2022/2023) do pobrania:
Uwaga! I semestr od października 2022, II semestr rozpoczyna się od marca 2023, III semestr (dla trzysemestralnych zakresów studiów podyplomowych) – listopad 2023

Studia podyplomowe – Informatyka
Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram od marca 2022 (semestr I i II – rok akademicki 2021/2022 – 2022/2023) do pobrania:
Uwaga! I semestr luty/marzec 2022, II semestr – październik 2022, III semestr – maj 2023)
Studia podyplomowe – Informatyka 

Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą 
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram od października 2021 (semestr III – od listopada 22 – rok akademicki 2021/2022 – 2022/2023) do pobrania:
Studia podyplomowe – Informatyka 

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki 

Termin pierwszych zajęć – ZJAZD INAUGURACYJNY – w trybie stacjonarnym to piątek – 28 października 2022 roku
Zajęcia dydaktyczne on-line* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 8.30
*Od roku akademickiego 2021/2022 zajęcia on-line odbywają się przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szczegóły organizacyjne przekazuje SWPW w Płocku.
Zajęcia dydaktyczne stacjonarne* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 9.15

*Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki).

Uwaga! Prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów dotyczących organizacji roku akademickiego oraz terminów i formy realizacji zajęć TUTAJ 

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych realizowanych przez Państwa w Radomiu dostępne są również na stronie internetowej SWPW w Płocku TUTAJ
W sprawach merytorycznych bądź formalnych dotyczących realizacji studiów zachęcamy do kontaktu z SWPW w Płocku TUTAJ