Tło Hero

Harmonogramy zjazdów

Harmonogram od marca 2021 
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą – od marca 2021
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki – od marca 2021 

W roku akademickim 2020/2021-2021/22 do pobrania: 
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki 

W roku akademickim 2019/2020-2020/21 do pobrania: 
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki 

Uwaga! Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów dotyczących inauguracji roku akademickiego oraz terminów i formy realizacji zajęć –TUTAJ 

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych realizowanych przez Państwa w Radomiu dostępne są również na stronie internetowej SWPW w Płocku TUTAJ. 
W sprawach merytorycznych bądź formalnych dotyczących realizacji studiów zachęcamy do kontaktu z SWPW w Płocku.