Tło Hero

Kierunki

Studia podyplomowe stanowią propozycję szkoleniową dla zainteresowanych zwiększeniem swoich szans u potencjalnych pracodawców bądź utrzymaniem zatrudnienia, szczególnie w perspektywie niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby oddziałów w szkołach. 
W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak ioczekiwania studentów. Dzięki  zindywidualizowanemu procesowi nauczania  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych. 

Kierunki:

 • Administracja (nowość)
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych i prawnie chronionych (nowość)
 • Arteterapia i terapia zajęciowa (nowość)
 • Bibliotekoznawstwo z informacja naukową i edukacją czytelniczo-medialną (kwalifikacyjne)
 • Biologia (kwalifikacyjne)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (kwalifikacyjne)
 • Chemia (kwalifikacyjne)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna (kwalifikacyjne)
 • Etyka (nowość)
 • Filozofia (nowość)
 • Fizyka z astronomią (kwalifikacyjne)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (kwalifikacyjne)
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy (kwalifikacyjne)
 • Geografia (kwalifikacyjne)
 • Historia. Historia i społeczeństwo (kwalifikacyjne)
 • Język polski (kwalifikacyjne)
 • Język polski jako obcy (nowość)
 • Matematyka (kwalifikacyjne)
 • Muzyka. Historia muzyki (nowość)
 • Plastyka. Historia sztuki (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny (kwalifikacyjne)
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera (kwalifikacyjne)
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) (kwalifikacyjne)
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kwalifikacyjne)
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Surdopedagogika (nowość)
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Tyflopedagogika (nowość)
 • Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce (nowość)
 • Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacyjne)
 • Przyroda (kwalifikacyjne)
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna (nowość)
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży (nowość)
 • Technika. Zajęcia techniczne (kwalifikacyjne)
 • Transport, spedycja, logistyka (nowość)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka (nowość)
 • Wiedza o kulturze (nowość)
 • Wiedza o społeczeństwie (kwalifikacyjne)
 • Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne (kwalifikacyjne)
 • Zamówienia publiczne (nowość)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem (nowość) 
 • Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki) (nowość)
 • Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie (nowość)
 • Zarządzanie procesami logistycznymi (nowość)
 • Zarządzanie w administracji (nowość)
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia – menedżer ochrony zdrowia (nowość)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (nowość)

WAŻNE! W sprawach formalnych i merytorycznych dotyczących poszczególnych kierunków studiów podyplomowych zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z: Instytutem Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. tel.: 24 366 41 85; Doradcą edukacyjnym: 661 121 122 Studium Kształcenia na Odległość SWPW w Płocku, tel.: 24 366 42 25.