Tło Hero

Kierunki

Studia podyplomowe stanowią propozycją szkoleniową dla zainteresowanych zwiększeniem swoich szans u potencjalnych pracodawców bądź utrzymaniem zatrudnienia, szczególnie w perspektywie niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby oddziałów w szkołach. 
W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak ioczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych. 

Kierunki: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Bibliotekoznawstwo – pełne brzmienie w opisie 
 • Biologia
 • Chemia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna 
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna 
 • Fizyka z astronomią
 • Geografia 
 • Historia. Historia i społeczeństwo 
 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) 
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – Rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Plastyka. Historia sztuki
 • Przygotowanie pedagogiczne 
 • Przyroda 
 • Technika. Zajęcia techniczne. 
 • Wiedza o społeczeństwie 
 • Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
 • Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – NOWOŚĆ 

WAŻNE! W sprawach formalnych i merytorycznych dotyczących poszczególnych kierunków studiów podyplomowych zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z: Instytutem Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. tel.: 24 366 41 85; Doradcą edukacyjnym: 661 121 122 Studium Kształcenia na Odległość SWPW w Płocku, tel.: 24 366 42 25.