Tło Hero

Oferta Studiów Podyplomowych

INFORMATOR na rok akademicki 2023/2024 do pobrania TUTAJ 

Koszt całościowy studiów**: 

 • Czesne za jeden kierunek studiów podyplomowych: 3 000 zł 
 • Czesne za drugi kierunek lub dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW: 2 600 zł
 • Czesne za studia podyplomowe w zakresie Logopedia: 4 900 zł*
  *Dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt studiów w zakresie logopedia wynosi 4500 zł Opłaty mogą być wnoszone w 4 ratach
  ** Cennik obowiązuje w roku akademickim 2023/2024-25.

Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowegoWarto sprawdzić inne atrakcyjne ceny wybranych kierunków oraz zniżki dla absolwentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Wpłat można dokonać:
– na subkonto studenta studiów podyplomowych (wirtualny dziekanat)
– na ogólne konto uczelni dostępne na stronie TUTAJ

Terminy płatności w roku akademickim 2023/2024:
(dla słuchaczy przyjętych od 1 października 2023r)
Terminy płatności rat dla słuchaczy trzysemestralnych studiów podyplomowych:

 • I rata do dnia 30.10.2023 r.
 • II rata do dnia 30.01.2024 r.
 • III rata do dnia 30.05.2024 r.
 • IV rata do dnia 30.10.2024 r.

Terminy płatności rat dla słuchaczy dwusemestralnych studiów podyplomowych:

 • I rata do dnia 30.10.2023 r.
 • II rata do dnia 30.12.2023 r.
 • III rata do dnia 28.02.2024 r.
 • IV rata do dnia 30.04.2024 r.

Terminy płatności rat dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie Logopedia:

 • I rata do dnia 30.10.2023 r.
 • II rata do dnia 30.05.2024 r.
 • III rata do dnia 30.10.2024 r.
 • IV rata do dnia 30.05.2025 r.

Zajęcia dydaktyczne on-line* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 8.30
*W roku akademickim 2021/2022 zajęcia on-line odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szczegóły organizacyjne przekazuje SWPW w Płocku.
Zajęcia dydaktyczne stacjonarne* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 9.15
*Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych “Edukacja” w Radomiu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki).
 Niedziele – wolne 😉 

Zajęcia online – harmonogramy zjazdów dostępne są TUTAJ
Dokładny plan zajęć publikujemy w piątki przed danym zjazdem na naszej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018 poz. 1791).

W ramach studiów podyplomowych Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oferuje Państwu  BEZPŁATNE KURSY

 • Awans zawodowy nauczyciela 
 • Biblioterapia 
 • Drama 
 • Język migowy – poziom podstawowy 
 • Profilaktyka uzależnień 
 • Pierwsza pomoc 
 • Kierownik wycieczek szkolnych 
 • Technologia informacyjna 
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym 

Kursy odbywają się w Radomiu lub w formule on-line (zgodnie z harmonogram zjazdów w danym roku akademickim – TUTAJ).
Zaświadczenia ze szkoleń wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).