Tło Hero

Oferta Studiów Podyplomowych

Koszt całościowy studiów (możliwość rozłożenia czesnego na raty): 

 • jeden kierunek: 2 600 zł 
 • Drugi kierunek: 2 000 zł

Terminy płatności rat dla słuchaczy trzysemestralnych studiów podyplomowych:

 • I rata do dnia 30.10.2021 r.
 • II rata do dnia 30.01.2022 r.
 • III rata do dnia 30.05.2022 r.
 • IV rata do dnia 30.10.2022 r.

Terminy płatności rat dla słuchaczy dwusemestralnych studiów podyplomowych:

 • I rata do dnia 30.10.2021 r.
 • II rata do dnia 30.12.2021 r.
 • III rata do dnia 28.02.2022 r.
 • IV rata do dnia 30.04.2022 r.

Zajęcia dydaktyczne on-line* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 8.30
*W roku akademickim 2021/2022 zajęcia on-line odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szczegóły organizacyjne przekazuje SWPW w Płocku.
Zajęcia dydaktyczne stacjonarne* odbywają się w godzinach:
piątek –  od godz. 15.30
sobota –  od godz. 9.15
*Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych “Edukacja” w Radomiu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki).
 Niedziele – wolne 😉 

Zajęcia online – harmonogramy zjazdów dostępne są TUTAJ
Dokładny plan zajęć publikujemy w piątki przed danym zjazdem na naszej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI.

Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowegoWarto sprawdzić inne atrakcyjne ceny wybranych kierunków.  ZNIŻKI dla absolwentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 279). 

W ramach studiów podyplomowych Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oferuje Państwu  BEZPŁATNE KURSY

 • Awans zawodowy nauczyciela 
 • Biblioterapia 
 • Drama 
 • Język migowy – poziom podstawowy 
 • Profilaktyka uzależnień 
 • Pierwsza pomoc 
 • Kierownik wycieczek szkolnych 
 • Technologia informacyjna 
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym 

Kursy odbywają się w Radomiu. Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) § 22 ust. 4.