Tło Hero

Kontakt

SZKOŁA WYŻSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU – strona www
https://www.wlodkowic.pl/

PŁOCK – REKRUTACJA
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock, budynek A, pokój nr 1
tel. 24 366 41 00, 24 266 41 50
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

czynny:  w godz. 8:00 – 15:00 (poniedziałek – piątek) w bud. A, pok. 3, 22 i 23
czynny:  w godz. 8:00 – 15:45 (sobota – niedziela wg harmonogramu zjazdów) w bud. G, pok. 3 
tel./fax 24 36 64 185; 661 121 122;
e-mail: studiapodyplomowe@wlodkowic.pl

KWESTURA STUDENCKA SWPW W PŁOCKU
e-mail: kwesturastud@wlodkowic.pl
tel. 24 366 41 37

RADOM – Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA”
ul. B. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki)
t
el. 48 363 01 02, 600 409 950
e-mail: info@edukacja.radom.pl