Tło Hero

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych i opłaty wpisowej.
Prowadzimy ją w sposób ciągły, co oznacza, że można zapisać się na studia przez cały rok – na semestry zimowy (od października) lub letni (od lutego).
Aktualnie prowadzimy rekrutację na semestr zimowy – od października 2024 roku.
Harmonogramy zjazdów na nowy rok akademicki 2024/2025 – 2025/2026 znajdują się TUTAJ

1. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku RODO do pobrania

2. WYMAGANIA:
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie
Przy zapisie nie pobieramy wpisowego.
Wymagania formalne:
Krok 1:
Wykonanie e-rekrutacji przez formularz na stronie internetowej TUTAJ lub www.wlodkowic.pl
Krok 2:
Złożenie następujących dokumentów w naszym sekretariacie:
– podanie o przyjęcie na studia – Po dokonaniu e-rekrutacji należy pobrać ankietę (w załącznikach), wydrukować ją i własnoręcznie podpisać.
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich)
UWAGA! Jeśli zamierzają Państwo studiować na dwóch kierunkach – e-rekrutację oraz komplet dokumentów należy również złożyć dwukrotnie.
O spełnieniu wymogów formalnych związanych z zapisem oraz przebiegu rekrutacji są Państwo informowani e-mailem, dlatego prosimy o wnikliwe sprawdzanie skrzynki pocztowej (folder SPAM)
Dokumenty powyższe mogą Państwo złożyć osobiście lub pocztą (adres naszej siedziby: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 26/30 – Budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki)
lub wysłać skany na adres: rekrutacja@edukacja.radom.pl
Po wysłaniu dokumentów via e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie ich otrzymania i przekazania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Krok 3:
Na adres e-mail podany w E-Rekrutacji otrzymają Państwo dalsze informacje organizacyjne, w tym informację o nadaniu statusu studenta wraz z numerem rejestru*, za pomocą którego otrzymują Państwo dostęp do Wirtualnego Dziekanatu Uczelni.
*Procedura rekrutacyjna trwa zwykle kilka dni.