Tło Hero

Konkurs na stanowisko dyrektora, awans zawodowy nauczycieli i inne decyzje kadrowe JST – sprawnie i skutecznie

Radom, 7 maja 2020 rok

Profesjonalne zarządzanie oświatą w samorządzie.

Konkurs na stanowisko dyrektora, awans zawodowy nauczycieli i inne decyzje kadrowe JST – sprawnie i skutecznie.

Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za prowadzenie zadań oświatowych w JST.

Zapraszamy na szkolenie, które przygotuje Uczestników szkolenia do sprawnego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, awansu na stopień nauczyciela mianowanego i innych decyzji kadrowych. W ramach materiałów szkoleniowych otrzymają Państwo pakiet wzorów dokumentów, których zastosowanie niewątpliwie ułatwi proces przeprowadzenia koniecznych procedur i uniknięcia błędów.

Cel główny szkolenia:

Aktualizacja procedur związanych z decyzjami samorządu w sprawach kadrowych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli.

 Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych z zakresu szkolenia.
 2. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, awansu zawodowego na stanowisko nauczyciela mianowanego oraz innych decyzji kadrowych należących do kompetencji organu prowadzącego.
 3. Rozwój kompetencji zarządzania lokalną oświatą.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium aktualnej wiedzy i wzory dokumentów zapewniających sprawne przeprowadzenie:

 • konkursu na stanowisko dyrektora;
 • awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego;
 • powierzania stanowiska dyrektora;
 • opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora;
 • odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego;
 • innych decyzji kadrowych organu prowadzącego.

 Metody i formy pracy:

 • metody asymilacji wiedzy – seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i przypadków,
 • dyskusja dydaktyczna w oparciu o wzory druków do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA 

Sesja I

Konkurs na stanowisko dyrektora i inne decyzje kadrowe samorządu.

 1. Repetytorium z podstaw prawnych przeprowadzenia konkursu – ewidencja zmian.
 2. Trzy etapy postępowania konkursowego – wzory dokumentów.
 • ogłoszenie konkursowe;
 • postępowanie konkursowe;
 • zatwierdzenie konkursu.
 1. Procedura powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata.
 2. Procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora.
 3. Procedura odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.
 4. Decyzje kadrowe organu prowadzącego – przeniesienie nauczyciela na stanowisko w innej szkole, uzupełnienie etatu w innej szkole.

Sesja II

Awans na stopień nauczyciela mianowanego – sprawnie i skutecznie.

 1. Procedura awansu zawodowego – reżim trybu postępowania administracyjnego.
 2. Dokumentacja wniosku – zaświadczenia o wszczęciu postępowania, protokół analizy formalnej, informacja dla nauczyciela.
 3. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej – powołanie, protokół, zaświadczenie.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej – termin, ewidencja, wzór.
 5. Organizacja ślubowania nauczycieli – dokumentacja potwierdzająca przyjęcie ślubowania.
 6. Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Termin: 7 maja 2020 roku (czwartek)

 • Koszt: 310 zł/os*
 • Czas: 9.00 -14.00
 • Lokalizacja: Centrum „Arka” ul. Kalles-Krauza 19, Radom (wjazd od ul. Niedziałkowskiego)

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), lunch oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny (kliknij tutaj) na adres: konferencja@edukacja.radom.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do środy 4 maja 2020 roku. Szczególwa oferta szkolenia do pobrania tutaj.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.