Tło Hero

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

  • podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy,
  • praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,
  • pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych.

Absolwent może podejmować pracę w:

  • szkoły ponadpodstawowe (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień zgodnych z wymogami MEN),
  • instytucje rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery pracy, w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy),
  • zakłady pracy w działach odpowiedzialnych za kadry, szkolenia.

Cykl kształcenia: 2 semestry