Tło Hero

Fizyka z astronomią

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    przygotowania  do samodzielnego planowania, wdrożenia i realizacji procesu uczenia i nauczania przedmiotu fizyka i astronomia.

Absolwent może podejmować pracę:
•     szkoły ponadpodstawowe

Cykl kształcenia: 3 semestry