Tło Hero

Historia. Historia i społeczeństwo

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • dydaktyki  nauczania przedmiotów: „Historia” , „Historia i społeczeństwo”
  • pozyskiwania nowych źródeł informacji  
  • opracowania programów nauczania
  • monitorowania i realizowania podstawy programowej
  • posługiwania się nowoczesnymi metodami nauczania w tym technologią informacyjną.

Absolwent może podejmować pracę:

  • szkoły podstawowe
  • szkoły ponadpodstawowe

Cykl kształcenia: 3 semestry