Tło Hero

KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH – OPIEKUN MEDYCZNY

ADRESACI:

Słuchacze kierunku OPIEKUN MEDYCZNY oraz opiekunowie medyczni, którzy wcześniej ukończyli ten kierunek

TEMAT:

„Zadania Opiekuna medycznego w zakresie pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu zleconych leków.”

LICZBA GODZIN: 8 (3 godziny teoria + 5 godzin praktyka)

DOKUMENTY:

Uczestnicy kursu umiejętności zawodowych otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie ze wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnicy kursu umiejętności zawodowych (KUZ) poszerzą swoją wiedzę i kompetencje w zakresie:

  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe),
  • podawania leku bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych – w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku
  • znajomości rodzaju, działania i objawów niepożądanych leków w przyjmowaniu których może pomóc opiekun medyczny
  • zasad i obowiązujących procedur podawania leków osobie chorej i niesamodzielnej przez układ pokarmowy
  • zasad i obowiązujących  procedur podawania leków osobie chorej i niesamodzielnej przez skórę i błony śluzowe.