Tło Hero

Przygotowanie do egzaminu zawodowego – Asystentka stomatologiczna – Higienistka stomatologiczna

Egzaminy zawodowe w sesji letniej 2023 zbliżają się wielkimi krokami.
Czas już zaplanować solidną powtórkę i przygotowanie do egzaminu, które pozwoli na zdobycie najwyższych not i uzyskanie dyplomu.


ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE i HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNE zapraszamy na:
DWUDNIOWE SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO,
które poprowadzi praktyk, wieloletni nauczyciel i egzaminator.

 

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:
W trakcie dwudniowego szkolenia, w sposób przejrzysty i zrozumiały, poruszone zostaną wszystkie niezbędne kwestie, aby zdać egzamin zawodowy z najwyższym wynikiem.
1. Wiedza praktyczna dotycząca postępowania na egzaminie zawodowym:
– materiały, narzędzia, sprzęt najczęściej wykorzystywane na egzaminie zawodowym
– prawidłowy dobór instrumentarium i materiałów do poszczególnych zabiegów i procedur
– poprawne wykonanie poszczególnych etapów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym
2. Najczęściej popełniane błędy za które traci się cenne punkty – jak ich uniknąć.
3. Usystematyzowanie wiedzy i uzupełnienie informacji niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego.
4. Poprawne wypełnianie dokumentacji egzaminacyjnej – instrukcje oraz praca z arkuszem egzaminacyjnym

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN SZKOLENIA:
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

13 maja 2023 roku (sobota) – teoria w praktyce
21 maja 2023 roku (niedziela) – 100% praktyki
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
14 maja 2023 roku (niedziela) – teoria w praktyce
20 maja 2023 roku (sobota) – 100% praktyki

MIEJSCE SZKOLENIA:
Siedziba Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki)
Zajęcia odbywają się w pracowni wyposażonej w sprzęt i instrumenty niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych.

KOSZT SZKOLENIA:
Dwa dni szkolenia przygotowującego do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego Asystentek stomatologicznych i Higienistek stomatologicznych – w sumie 12 godzin dydaktycznych: 415 zł

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
• organizację
szkolenia,
• uczestnictwo
w spotkaniu,
• materiały
szkoleniowe,
• zaświadczenie
o odbyciu szkolenia wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
• serwis kawowy w przerwach między modułami (kawa, herbata, ciastka)

ZAPISY:

Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać poprzez wypełnienie prostego formularza on-line – uwaga na menu wyboru – TUTAJ

DLACZEGO CKD EDUKACJA:
Jako Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA, od 2007 roku prowadziliśmy kształcenie na kierunkach Asystentka stomatologiczna i Higienistka stomatologiczna, w ramach szkoły policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Jako Ośrodek Egzaminacyjny zdobyliśmy ogromne doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
Przez wiele lat wszystkie nasze Słuchaczki zdawały egzaminy zawodowe z bardzo dobrym wynikiem. Nasi Słuchacze także.
Szkolenie przygotowujące do egzaminów zawodowych prowadzi osoba, która jest praktykiem zawodowym (z praktyką w gabinecie stomatologicznym), doświadczonym nauczycielem przedmiotów teoretycznych i praktycznych)
i przede wszystkim wieloletnim, czynnym egzaminatorem, nadzorującym egzaminy zawodowe na kierunkach: Asystentka stomatologiczna i Higienistka stomatologiczna.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.           
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950