Tło Hero

SZKOLENIA INFORMATYCZNE

Szkolenia pozwalają zdobyć wiedzę i poszerzyć swoje umiejętności z zakresu m.in. konfigurowania, obsługi i administrowania sieci komputerowej.
Gwarantujemy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.
 • Zajęcia w salach wyposażonych w potrzebny sprzęt.
 • Małe grupy dające możliwość maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na szkolenie.
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA, ważnego na całym świecie.
 • Atrakcyjne zniżki dla uczestników więcej niż 1szkolenia.

Szkolenie Microsoft: 98-349 Windows Operating System Fundamentals
Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego.
Zakres szkolenia:

 • Instalacja i aktualizacja do Windows 7/8, o Konfigurowanie systemu operacyjnego.
 • Aplikacje wbudowane w system, narzędzia, mobilność, dostęp zdalny i pomoc zdalna.
 • Zarządzanie aplikacjami, usługami, folderami i bibliotekami.
 • Zarządzanie urządzeniami.
 • Udostępnianie plików i drukarek.
 • Utrzymanie, aktualizacja i ochrona Windows 7 / 8.
 • Kopie zapasowe i metody odzyskiwania
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-349 – Windows Operating System Fundamentals.

Szkolenie Microsoft: 98-366 – Networking Fundamentals
Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie infrastruktury sieciowej, sprzętu sieciowego oraz usług i protokołów.
Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do sieci LAN.
 • Sieci i model OSI.
 • Sieci przewodowe i bezprzewodowe.
 • Omówienie protokołu IP.
 • Usługi sieciowe  o Usługi sieciowe  o Sieci rozległe.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-366 Networking Fundamentals.

Szkolenie Microsoft: 98-367 – Security Fundamentals
Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie tematyki bezpieczeństwa systemu, sieci i oprogramowania.
Zakres szkolenia:

 • Infrastruktura i bezpieczeństwo sieci.
 • Warstwy zabezpieczeń.  
 • Uwierzytelnianie, autoryzacja i konta.
 • Zasady zabezpieczeń  o Bezpieczeństwo sieci  o Ochrona serwerów i stacji klienckich.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-367 – Security Fundamentals.

Szkolenie Microsoft: 98-365 Windows Server Administration Fundamentals
Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie instalacji i aktualizacji systemów serwerowych, pozwalających na instalację serwera, ról serwera, Active Directory, magazynów danych, zarządzanie wydajnością serwera oraz utrzymaniem serwera.
Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do Windows Server.
 • Zarządzanie Windows Server 2008R2.
 • Zarządzanie magazynem.
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów serwerowych.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-365 – Windows Server Administration Fundamentals.

Informacje organizacyjne:
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Każde ze szkoleń składa się z 20 godzin przeznaczonych na część teoretyczną i przede wszystkim praktyczne ćwiczenia.
TRYB ZAJĘĆ:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie nauki/pracy ze zdobywaniem nowych kwalifikacji lub uzupełnianiu dotychczasowych.
MIEJSCE:
Zajęcia odbywają w siedzibie CKD „EDUKACJA”, ul. Limanowskiego 26/30