Tło Hero

WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ – zadania dyrektora, rola organu prowadzącego

SZKOLENIE ON-LINE
WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ – zadania dyrektora, rola organu prowadzącego 

20 maja br. godz. 12.00 – 15.00 – szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

 

Zapraszamy dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz pracowników organów prowadzących na spotkanie on-line z Panią Lilianą Zientecką dotyczące zadań dyrektora i roli samorządów w organizacji pracy szkół po 25 maja 2020 roku.
Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o podstawach prawnych wznowienia funkcji dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w szkołach.
 2. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy jednostki oświatowej w warunkach ograniczenia.

Metoda i forma pracy:
Metody asymilacji wiedzy – seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i przypadków, dyskusja dydaktyczna w oparciu o wzory działań do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA

 1. Co wiemy z przepisów o wznowieniu funkcjonowania szkół – jak stosować rozproszone przepisy?
 2. Warunki organizacyjne planowania zajęć szkolnych.
 3. Warunki sanitarne wznowienia zajęć szkolnych – gotowe rozwiązania.
 4. Zadania dyrektora szkoły – wzór zarządzenia.
 5. Organizacja klasyfikacji i egzaminów zewnętrznych w okresie epidemii.
 6. Prawidłowa dokumentacja kadrowa pracowników pedagogicznych – wzory dokumentów.
 7. Prawidłowa dokumentacja kadrowa pracowników niepedagogicznych – wzory dokumentów.
 8. Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 i powierzeniu stanowiska dyrektora – wzór powierzenia na podstawach prawnych wynikających z rozporządzeń obowiązujących w czasie epidemii.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia – przesłane wcześniej i zadane podczas szkolenia dotyczące zakresu szkolenia.

Informacje organizacyjne:
Termin: 20 maja 2020 r (środa)
Czas: godz. 12.00 – 15.00
Koszt: 200 zł/osoba*
Lokalizacja: spotkanie on-line
Adresaci: dyrektorzy szkół podstawowych, liceów, zespołów szkół, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, organy prowadzące szkoły
Rejestracja: POBIERZ FORMULARZ


* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz dostęp do nagrania ze spotkania.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2020 roku, do godz. 11.00.
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl