Tło Hero

Matematyka

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    bloku przedmiotów kierunkowych
•    kształtowania umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki
•     metodyki nauczania matematyki
•    dydaktyki przedmiotowej
•    technologii  informacyjnej  w nauczaniu matematyki

Absolwent może podejmować pracę:
•    szkoły podstawowe,
•    szkoły ponadpodstawowe

Cykl kształcenia: 3 semestry