Tło Hero

NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE DYREKTORA – 2 grudnia 2021 – UWAGA! – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

TEMAT: NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE DYREKTORA
Termin: 2 grudnia 2021 ROK


Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i niepokojące dane o liczbie zakażeń koronawirusem, a przede wszystkim dbając o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne spieszymy z informacją, że szkolenie z Panią Izabelą Leśniewską zorganizujemy w wersji spotkania on-line. Data pozostaje bez zmian, co oznacza, że liczymy na spotkanie z Państwem w czwartek 2 grudnia o godz. 13.00. Poniżej znajdą Państwo skorygowane szczegółowe informacje o tym wydarzeniu.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

CELE SZKOLENIA:
1. Omówienie obowiązujących formy nadzoru pedagogicznego i zadań dyrektora na tle zmienionych przepisów prawa.
2. Uporządkowanie wiedzy, przedstawienie spójnego myślenia o nadzorze pedagogicznym i ocenie pracy nauczycieli.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE
NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE DYREKTORA
1. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
2. Obowiązujące formy nadzoru pedagogicznego.
3. Zadania dyrektora, zarówno w trakcie tradycyjnego trybu pracy szkoły, jak i w sytuacji pracy zdalnej.
4. Kierunki polityki oświatowej państwa i wnioski z nadzoru a plan nadzoru pedagogicznego.
5. Plan nadzoru pedagogicznego – co w nim musi być, a co może.
6. Obserwacje – jak je planować, czy muszą być zapowiadane, jak je dokumentować, na co zwrócić, refleksja o obserwacjach zajęć nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
7. Kontrole – jak je planować w związku ze zmianą przepisów.
8. Nadzór pedagogiczny a ocena pracy nauczycieli – refleksja o takim planowaniu nadzoru, by pozyskane informacje były przydatne podczas oceny pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Termin: 2 GRUDNIA 2021 roku (czwartek)
  • Koszt: 235 zł/osoba *, 210 zł – kolejna osoba zgłoszona z tej samej placówki *
  • Czas: 13.00 – 15.00 (w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
  • Lokalizacja: szkolenie on-line

* Cena obejmuje: organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line z możliwością zadawania pytań w formie głosowej i na czacie, materiały szkoleniowe i zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail) oraz 7-dniowy dostęp do nagrania szkolenia (o ile warunki techniczne pozwolą na odpowiednią jakość nagrania).
UWAGA! Zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach on-line mogą brać udział osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Program szkolenia do pobrania TUTAJ
Pobierz formularz
klikając TUTAJ

WYKŁADOWCA:
Izabela Leśniewska, trener o ogólnopolskiej praktyce, z długoletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora szkoły, członek Zarządu OSKKO.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.           
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950,
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl lub info@edukacja.radom.pl