Tło Hero

Organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć wspomagających uczniów po długotrwałym okresie nauczania zdalnego

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT: ORGANIZACJA I FINANSOWANIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH UCZNIÓW PO DŁUGOTRWAŁYM OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO – sprawnie i skutecznie
TERMIN: 15 czerwca 2021 roku

ADRESACI SZKOLENIA:
Organy prowadzące i dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.
Opublikowany 13 maja 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół przekazuje założenia finansowania i organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Terminy realizacji założeń tego projektu to 31 maja, 22 grudnia.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym kompleksowo wyjaśnione zostaną zasady finansowania i organizacji projektu oraz zobaczycie Państwo, jak sprawnie przygotować się do jego realizacji z zachowaniem wyznaczonych (czerwcowych) terminów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Nabycie wiedzy i umiejętności sprawnego i skutecznego wnioskowania o dodatkową subwencję/dotację celową na zajęcia wspomagające uczniów.
2. Nabycie umiejętności prawidłowej organizacji tych zajęć.

METODA I FORMA PRACY: Seminarium z elementami ćwiczeń.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE w dniu 15 czerwca 2021r
1. Podstawy prawne organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
2. Dodatkowe źródła finansowania zajęć wspomagających uczniów – subwencja dla JST i dotacja celowa dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Wniosek musi być złożony w czerwcu. Terminy przekazania wnioskowanych kwot.
3. Jak ustalić kwotę należną danej szkole – ćwiczenie w ustaleniu kwot swojej szkoły.
4. Warunki organizacji zajęć wspomagających uczniów – terminy, podział na grupy.
5. Warunki dokumentowania zajęć wspomagających uczniów i rozliczenia kwot dodatkowo przekazanych w formie subwencji oświatowej i dotacji celowej.
6. Analiza wniosku o środki finansowe dla szkoły – ćwiczenie.
7. Tryb i terminy rozliczenia dodatkowo przekazanych środków finansowych.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN: 15 czerwca 2021 roku (wtorek)
KOSZT: 199 zł/osoba *
CZAS: 10.00 – 12.30 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
LOKALIZACJA: spotkanie on-line
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i PROGRAM SZKOLENIA ON-LINETUTAJ

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl

*Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line z możliwością zadawania pytań w formie głosowej i na czasie, autorskie materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania                                                                   
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu +48 600409950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl

Szczegóły techniczne dołączenia do grupy szkoleniowej znajdą Państwo TUTAJ