Tło Hero

Plastyka. Historia sztuki

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    bloku przedmiotów kierunkowych
•    metodyki i dydaktyki  nauczania plastyki.
•    historii sztuki.
•    technologii  informatycznych i multimedialnych.

Absolwent może podejmować pracę:
•    szkoły podstawowe,
•    szkoły ponadpodstawowe.