Tło Hero

Przyroda

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    podstaw nauk o Ziemi, biologii, fizyki i chemii
•    dydaktyki i metodyki nauczania przyrody
•    prowadzenia zajęć zapewniających różnorodność wątków tematycznych, ich interdyscyplinarność i aktualność naukową zgodnie z zaleceniami podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
•    wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia
     zajęć dydaktycznych
Absolwent może podejmować pracę:
•    szkoły podstawowe
•    szkoły ponadgimnazjalne

Cykl kształcenia: 3 semestry