Tło Hero

Przyroda

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    podstaw nauk o Ziemi, biologii, fizyki i chemii
•    dydaktyki i metodyki nauczania przyrody
•    prowadzenia zajęć zapewniających różnorodność wątków tematycznych, ich interdyscyplinarność i aktualność naukową zgodnie z zaleceniami    podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
•    wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia
     zajęć dydaktycznych

Absolwent może podejmować pracę:

•    szkoły podstawowe
•    szkoły ponadpodstawowe

Cykl kształcenia: 3 semestry