Tło Hero

Ratownik medyczny – podwyższanie kwalifikacji

ADRESACI:

Osoby, które pracują w zawodzie RATOWNIK MEDYCZNY mające obowiązek podwyższania kwalifikacji, jaki określa ustawa z dnia 8 września, 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
Zgodnie z obowiązującym prawem, w ciągu 5 lat, ratownicy medyczni są zobowiązani do zdobycia 200 punktów, w tym do odbycia, co najmniej jednego kurs doskonalącego za 120 punktów. Pozostałe 80 punktów można zdobyć w formie kursów specjalistycznych, warsztatów i seminariów.

Centrum Kształcenia Dorosłych„EDUKACJA”w Radomiu proponuje ofertę kursu doskonalącego oraz seminariów i warsztatów:

I. Kurs doskonalący

(120 punktów)

II. Jednodniowe seminaria

(8 punktów)

 • Specyfika postępowania z pacjentem agresywnym, pobudzonym, pod wpływem środków psychoaktywnych oraz z pacjentem o utrudnionym kontakcie.
 • Farmakoterapia- leki stosowane przez ratownika medycznego w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci.
 • Postępowanie ratownicze w przypadkach internistycznych.
 • Postępowanie przedszpitalne ratownika medycznego z kobietą w ciąży i resuscytacja noworodka.
 • Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dzieci.
 • Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dorosłych.
 • Wybrane stany zagrożenia życia u dzieci i postępowanie ratownika medycznego.
 • Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych u dorosłych i dzieci.

III. Dwudniowe warsztaty

(20 punktów)

 • Postępowanie ratownika medycznego w zaburzeniach rytmu i interpretacji zapisu EKG.
 • Farmakoterapia- leki stosowane przez ratownika medycznego w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci
 • Postępowanie przedszpitalne ratownika medycznego z kobietą w ciąży i resuscytacja noworodka.
 • Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dzieci.   
 • Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dorosłych.
 • Wybrane stany zagrożenia życia u dzieci i postępowanie ratownika medycznego.

Uruchomienie określonej formy doskonalenia uzależnione jest od liczby chętnych.