Tło Hero

Socjoterapia dzieci i młodzieży

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

 • diagnozy w ujęciu relacyjnym,
 • terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych;
 • potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
 • konstruowania i realizacji programów profilaktyki uzależnień (programy terapeutyczne, edukacyjne, środowiskowe ),
 • nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
 • planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych;
 • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych.

Absolwent może podejmować pracę w:

 • szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych /prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych/
 • szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych /prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych/
 • placówkach socjoterapeutycznych
 • świetlicach socjoterapeutycznych

Cykl kształcenia: 3 semestry