Tło Hero

SZKOLENIE 22.10.2019 Nowy statut LO, technikum, szkoły policealnej

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele powołani do zespołów opracowujących projekty nowych statutów.
 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, którzy chcieliby zweryfikować zgodność zapisów w obowiązujących statutach ze zmianami w prawie oświatowym
 • Wszyscy zainteresowani tematem aktualizowania statutów i sposobem wprowadzania zmian.

Cel ogólny

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowego statutu szkoły ponadpodstawowej.

Cele szczegółowe

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat różnic pomiędzy dotychczasowym statutem a nową materią statutu na podstawie Prawa oświatowego.
 2. Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności pisania statutu z zastosowaniem nowych technik legislacyjnych. 
 3. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wprowadzenia w życie nowych statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego.

Informacje organizacyjne

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

PLAN SZKOLENIA

I sesja – Podstawy prawne statutu szkoły i zespołów szkół.

 1. Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły.
 2. Dlaczego każda szkoła musi mieć odrębny statut?
 3. Co powinien zawierać statut zespołu i kto ma prawo go zmienić?
 4. Dobre praktyki legislacyjne – najczęściej popełniane błędy.
 5. Tryb i termin przyjęcia nowego statutu szkoły.

II sesja – Praktyczne zastosowanie.

 1. Schemat budowy statutu szkoły ponadpodstawowej na podstawie delegacji prawnej art. 98 Prawa oświatowego – podział na rozdziały.
 2. Omówienie kolejnych rozdziałów statutu pod katem poprawności merytorycznej:
 3. Zapisy dotyczące organizacji kształcenia w zawodzie w statucie szkoły.
 4. Przykłady dobrych praktyk legislacyjnych.

Metoda i forma pracy:

Seminarium z elementami wykładu.

Ćwiczenia na podstawie przykładów dobrych i złych praktyk.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 18 października 2019 roku. TUTAJ

Kontakt:

Numery telefonów: (48) 363 01 02, kom. +48 600 409 950

Adres mailowy: info@edukacja.radom.pl lub konferencja@edukacja.radom.pl