Tło Hero

Szkoła w czasie epidemii – obowiązki dyrektora

SZKOLENIE ON-LINE
2 KWIETNIA 2020 ROKU

Ograniczenie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
– co to oznacza dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły?
SZKOLENIE ON-LINE dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli
oraz pracowników samorządów i organów prowadzących szkoły

Sytuacja wynikająca z zagrożenia epidemiologicznego zmieniła sposób funkcjonowania systemu oświaty w zakresie kształcenia uczniów, ale także w zakresie szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów i samorządowców. Dyrektor szkoły z mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej stał się osobą odpowiedzialną za realizację kształcenia na odległość. To poważne zadanie zwłaszcza w sytuacji, że nie wiemy, kiedy to się skończy. Trudne do podjęcia decyzje ma także organ prowadzący (doposażenie szkół, wynagrodzenia nauczycieli, decyzje kadrowe wobec dyrektora).

Zapraszamy do udziału w seminarium nt. organizacji szkoły w czasie epidemii prowadzonym w formie on-line z zastosowaniem technik kształcenia na odległość. Czekają na Państwa wzory dokumentów porządkujących tę sytuację, wzory zarządzeń dyrektora, wzory użyczenia sprzętu, dokumenty kadrowe dotyczące pracy zdalnej.
Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o podstawach prawnych funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 2. Doskonalenie umiejętności organizowania kształcenia na odległość na poziomie organu prowadzącego i dyrektora szkoły.

Metody i formy pracy:

 1. Szkolenie on-line z zastosowaniem technik kształcenia na odległość.
 2. Repetytorium z elementami wykładu.
 3. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia on-line.

Informacje organizacyjne:

 • Termin: 2 kwietnia 2020 roku (czwartek)
 • Koszt: 200 zł/osoba
 • Czas: 10.00 – 12.00 plus 1 godz. sesja „pytania i odpowiedzi”
 • Lokalizacja: spotkanie on-line

PLAN SZKOLENIA ON-LINE

 1. Omówienie podstaw prawnych ograniczenia funkcjonowania szkoły w czasie epidemii:
 • obowiązki dyrektora,
 • możliwe rozwiązania,
 • tryb działania dyrektora,
 • obowiązki organu prowadzącego,
 • tryb działania organu prowadzącego,
 • wstrzymanie konkursów na stanowiska dyrektora – tryb działania,
 • co zmienia się w wynagrodzeniach nauczycieli.
 1. Omówienie wzorów zarządzeń dyrektora, które zostaną przekazane uczestnikom szkolenia:
 • w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły;
 • w sprawie ustalenia zasad zaliczania zajęć realizowanych w formie kształcenia na odległość do wymiaru zajęć realizowanych w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły.
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia – przesłane wcześniej i zadane podczas szkolenia dotyczące zakresu szkolenia.

Prowadząca:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Rekrutacja:
Osoby, które zdecydują się na udział w spotkaniu on-line z Panią Lilianą Zientecką prosimy o uzupełnienie załączonego formularza TUTAJ i odesłanie na adres: konferencja@edukacja.radom.pl  
Na informacje czekamy do 1 kwietnia 2020 roku.