Tło Hero

Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne

Absolwenci  studiów uzyskają  kwalifikacje i będą przygotowani  do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkołach.

Studenci oprócz przygotowania merytorycznego zostaną wyposażeni w następujące  umiejętności metodyczne:

  • pracy z grupą metodami aktywizującymi
  • konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych
  • wspierania uczniów i pomoc w rozwiązywaniu trudnych osobistych problemów życiowych.

Absolwent studiów przygotowany będzie od strony teoretycznej i praktycznej do prowadzenia w szkole zajęć w ramach szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego.

Absolwent studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Cykl kształcenia: 3 semestry