Tło Hero

ZMIANY W NADZORZE PEDAGOGICZNYM – 15 września 2021

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT: ZMIANY W NADZORZE PEDAGOGICZNYM – PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PO ZMIANACH – ROK SZKOLNY 2021/2022
TERMIN: 15 września 2021 roku

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

CELE SZKOLENIA
1. Uporządkowanie wiedzy z zakresu organizacji nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty.
2.
Nabycie umiejętności sporządzenia planu nadzoru z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
3.
Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowych przepisów w praktyce.

METODA I FORMA PRACY:
1. Asymilacja wiedzy z zakresu organizacji pracy szkoły.
2.
Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych w tworzeniu dokumentacji nadzoru pedagogicznego

PLAN SZKOLENIA ON-LINE w dniu 15 września 2021r
1. Cel nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty.
2.
Rezygnacja z ewaluacji i monitorowania, jako formy nadzoru- co to oznacza?
3.
Nowa definicja kontroli – zakres kontroli po zmianach.
4.
Znaczenie wspomagania jako formy nadzoru- zadania dyrektora.
5.
Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 – jak przetransponować je na zadania nadzoru w szkole?
6.
Planowane kontrole KO – jak się do nich przygotować?
7.
Tryb kontroli zewnętrznej w szkole po zmianach w rozporządzeniu- prawa szkoły.
8.
Tryb podjęcia uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły – wzór.
9.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (wzór) po zmianach, z uwzględnieniem:
podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji i Nauki 8 lipca br.;
sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole/przedszkolu w poprzednim roku szkolnym.
10.
Metodyka prowadzenia kontroli – wiedza i umiejętności potrzebne dyrektorowi szkoły/przedszkola.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN:  15 września 2021 roku (środa)
KOSZT *: 235 zł/osoba
210 zł/kolejna osoba zgłoszona z tej samej placówki
CZAS: 13.30 – 16.45 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
LOKALIZACJA: spotkanie on-line
* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, autorskie materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania – TUTAJ

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania                                                                   
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu +48 600409950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl lub info@edukacja.radom.pl