Tło Hero

Konferencja – LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIA A TRADYCJĄ

16 listopada 2017r zaprosiliśmy kadrę zarządzającą ośrodkami pomocy społecznej wraz z pracownikami tego sektora na konferencję dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

Konferencję „LOAKALNA POLITYKA SPOŁECZNA  – MIĘDZY INNOWACYJNOŚCI A TRADYCJĄ”  honorowym Patronatem objął PREZYDENT MIASTA RADOMIA, Pan Radosław Witkowski, natomiast poprowadziła ją dr Maria Gagacka.

Temat „Nowe rozwiązania w zakresie pieczy zastępczej. Od idei do praktyki.” przedstawiła Pani dr Jolanta Zozula z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dodatkowo, o współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich szerokiej działalności opowiedziała Pani Elżbieta Prządka z TOWARZYSTWA NASZ DOM (http://towarzystwonaszdom.pl), a dobre praktyki przedstawiła: Pani Grażyna Jakubczyk, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Radomiu oraz Pani Renata Pogodzińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu

Grono wyśmienitych Prelegentów, jak również szeroki i interesujący zakres najbardziej aktualnych tematów dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej spotkał się z Państwa dużym zainteresowaniem.