Tło Hero

Dwudniowe seminarium szkoleniowe DWÓR ZBOŻENNA 2018

24 i 25 maja 2018r spotkaliśmy się z dyrektorami, wicedyrektorami i kadrą zarządzającą szkół oraz placówek oświatowych na dwudniowym seminarium szkoleniowym, które, tradycyjnie już, odbyło się w Dworze Zbożenna.

Tytuł spotkania to:

Czas zmian. Nowe zadania, kompetencje i obowiązki dyrektorów w świetle przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela i prawa oświatowego.

W gronie naszych PRELEGENTÓW znaleźli się:

Iwona Kobus, Radosław Łuczak, Andrzej Melson, Magda Niemczuk-Kobosko, Liliana Zientecka

Zapewniliśmy Państwu:

  • 13 godzin wykładów i warsztatów
  • dostęp do fachowej wiedzy prelegentów
  • znalezienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości z obszaru poruszanych tematów
  • czas na wymianę doświadczeń i pole do dyskusji z innymi dyrektorami
  • wieczór przy ognisku
  • niespodzianki

Były to dwa dni wypełnione warsztatami, wykładami i dyskusjami na tematy jak najbardziej aktualne, związane nie tylko z zadaniami i obowiązkami dyrektora.

W tym roku zajęliśmy się między innymi:

  • nowymi zasadami oceny pracy nauczyciela, które wprowadza zmieniona Karta Nauczyciela,
  • pomocą psychologiczno-pedagogiczną (tu także zmiany),
  • zagadnieniami czysto prawnymi,
  • tematem związanym z procesem kształcenia w aspekcie współpracy rodziców i nauczycieli – tu trochę o źródłach konfliktów między nauczycielami, a rodzicami, oczywiście także sposobach ich rozwiązywania i roli dyrektora