Tło Hero

II Konferencja – NOWY MODEL KSZTAŁCENIA

W dniu 25 stycznia 2017 roku odbyła się II KONFERENCJA oświatową, której tematem przewodnim był:

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA. WYZWANIA I ZAGROŻENIA. WYMIAR OGÓLNOPOLSKI I LOKALNY.

Na naszej Konferencji, w gronie Prelegentów, gościliśmy Panią Magdalenę Cichostępską, Dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nasze zaproszenie przyjęli między innymi: Wiceprezydent miasta Radomia, Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiej Akademii Nauk, a także instytucji pozarządowych.

Jesteśmy przekonani, że tak zróżnicowana grupa Prelegentów pozwoliła nam spojrzeć na kwestie związane z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego z różnych perspektyw, ogólnopolskiej, jak i lokalnej, z punktu widzenia nauczyciela, dyrektora, jak i samorządu. Zmiany obejmują wszystkie poziomy kształcenia, dlatego miło nam było gościć Państwa, przedstawicieli, dyrektorów szkół różnego typu.

W tym dniu drugim ważnym tematem był stan szkolnictwa zawodowego, zmiany, jakie w nim zachodzą i wdrażanie koncepcji kształcenia dualnego.

Mamy nadzieję, że grono wyśmienitych Prelegentów, jak również bogaty i interesujący zakres najbardziej aktualnych tematów spotkał się z Państwa zainteresowaniem.