Tło Hero

Konferencja – ZBOŻENNA 2017

W dniach 25-26-27 maja 2017r. z ogromną przyjemnością spotkaliśmy się z Państwem na trzydniowym wyjazdowym spotkaniu szkoleniowym, które tradycyjnie już odbyło się w Dworze ZBOŻENNA.

Tematem spotkania były:

Zmiany w systemie oświaty – rzeczywistość teraźniejszości i wizja przyszłości.
Rola dyrektora szkoły, jako administratora, menedżera i lidera.

„Nie myśl o tym, jak to zrobić – musisz to wiedzieć” (Matrix)

Zaprosiliśmy dla Państwa wyjątkowych wykładowców i prelegentów:

  • Iwona Kobus – Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, z doświadczeniem zawodowym pracy w ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej.
  • Cezary Kocon – Naczelnik Wydziału Oświaty w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Wcześniej m.in. pełnił funkcje Kuratora Oświaty w Łomży, wicedyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego, Dyrektora Biura Nadzoru Pedagogicznego w MEN.
  • Radosław Łuczak – Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, z praktyką w inspekcji szkół.
  • Artur Rudnicki – Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist).
  • Anna Maria Wesołowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, znana. m.in. z programów telewizyjnych „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska i mediatorzy”.
  • Anna Wesołowska – do lutego 2016 r. dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, wcześniej naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Pracownik Kuratorium Oświaty w Warszawie (dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego).
  • Gościnnie, drugi dzień szkoleniowy rozpoczął Pan Karol Semik – Wiceprezydent miasta Radomia.