Tło Hero

22.08.2023r – Rok szkolny 2023/2024-organizacja nadzoru pedagogicznego i inne zadania dyrektora – Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

SZKOLENIA ON-LINE
TEMAT:
Nowy rok szkolny 2023/2024 nowe wyzwania – organizacja nadzoru pedagogicznego i inne zadania dyrektora.
TERMIN:
22 sierpnia 2023 rok

Zapraszamy na szkolenie, na którym prowadząca szkolenie Pani Liliana Zientecka przekaże Państwu niezbędne informacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu oświaty w roku szkolnym 2023/2024 z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa, zmian w przepisach o organizacji kształcenia cudzoziemców oraz zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Dowiedzą się Państwo jak profesjonalnie zaplanować i zatwierdzić plan nadzoru pedagogicznego oraz dostosować pracę szkoły/przedszkola do wymagań nadzoru pedagogicznego. Nie zabraknie przykładowych rozwiązań, a także wzorów dokumentów do zastosowania w Państwa placówce.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla:
Dyrektorów, wicedyrektorów szkół, pracowników samorządowych i wszystkich zainteresowanych.

CELE SZKOLENIA:

 • Uczestnik szkolenia w sposób uporządkowany pozna szczegółowe zasady funkcjonowania systemu oświaty w roku szkolnym 2023/2024 z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa, zmian
  w przepisach o organizacji kształcenia cudzoziemców oraz zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.
 • Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność sprawnego dostosowania pracy szkoły/przedszkola do wymagań nadzoru pedagogicznego.
 • Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do profesjonalnego zaplanowania i zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego. 

METODA I FORMA PRACY:

 1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
 2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za pośrednictwem czatu, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania. 

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:

 1. Wykaz standardowych dokumentów przyjmowanych w ramach przygotowania organizacji roku nowego roku szkolnego, podstaw prawnych i formy ich przyjęcia.
 2. Zestawienie zmian w przepisach prawa mających wpływ na pracę szkoły, przedszkola w roku szkolnym 2022/2023:
 • zmiany w przepisach o organizacji kształcenia uczniów z Ukrainy;
 • zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli;
 • inne zmiany, o których warto wiedzieć i pamiętać.
 1. Komentarz do kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:
 • jak przygotować szkołę do kontroli KO w zakresie organizacji pracy specjalistów;
 • jak zrealizować obowiązek doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w roku szkolnym 2023/2024?
 1. Tryb przyjęcia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024
 • prawidłowe ustalenie wniosków i wyników z nadzoru pedagogicznego minionego roku – wskazanie obszarów do doskonalenia pracy szkoły/przedszkola w planie nadzoru pedagogicznego w kolejnym roku szkolnym;
 • rola uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły – wzór uchwały;
 • zakres planu nadzoru pedagogicznego dyrektora uwzględniającego specyfikę roku 2023/2024
  wzór dla szkoły/wzór dla przedszkola.
 1. Prawidłowy tryb przygotowania i przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  z uwzględnieniem kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie”
  – instruktaż działania.
 2. Organizacja przeglądów BHP przed rozpoczęciem roku szkolnego – wzory arkuszy kontroli.
 3. Inne bieżące komunikaty związane z zadaniami dyrektora z zakresu organizacji nowego roku szkolnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• TERMIN:
22 sierpnia 2023 roku (wtorek)
• KOSZT: 310 zł
/1 osoba*
*285 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• CZAS: 14.00 – 17.30
(w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• LOKALIZACJA:
szkolenie on-line
• ZAPISY: Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
– organizację szkolenia,
– uczestnictwo w spotkaniu on-line,
– materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
– czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

ZAPISY:
Zgłoszenia
udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.
. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl