Tło Hero

20 sierpnia 2020 – JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W CZASIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII.

SZKOLENIE ON-LINEE
SZKOLENIE ON-LINE

Temat:
JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W CZASIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII.
Termin:
20 SIERPNIA 2020 ROKU

Zmienione podstawy prawne funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w warunkach trwającej epidemii zakładają przygotowanie przez każdą jednostkę oświatową, na cały rok szkolny 2020/2021, trzech alternatywnych modeli wykonania swoich zadań i korzystania z nich w zależności od sytuacji epidemicznej w danym środowisku.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówione zostaną trzy nowe projekty rozporządzeń w tym zakresie i wytyczne sanitarne dla systemu oświaty przygotowane i opublikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Ministrem Edukacji.

Poznają Państwo, przygotowane przez Panią Lilianę Zientecką, rozwiązania organizacyjne i wzory  dokumentacji  sankcjonującej nietypowy model funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów i wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz organów prowadzących szkoły, wszystkich zainteresowanych.

CELE SZKOLENIA:
1.
Przekazanie uporządkowanej wiedzy o podstawach prawnych funkcjonowania systemu oświaty w czasie epidemii z uwzględnieniem zmian w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2.
Doskonalenie umiejętności organizowania pracy jednostki oświatowej w warunkach trwającej epidemii.

METODA I FORMA PRACY:
1. Metody asymilacji wiedzy.
2.
Seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i wzorów do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE
1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek w warunkach trwającej epidemii.
2.
Trzy formy funkcjonowania jednostki oświatowej w warunkach trwającej epidemii.
tryb wdrożenia wytycznych sanitarnych od 1 września w każdej szkole, przedszkolu, placówce;
tryb wdrożenia częściowego lub całościowego zawieszania zajęć w przypadku zakażeń.
3.
Obowiązek wdrożenia regulaminu/procedury funkcjonowania każdej jednostki oświatowej w czasie epidemii na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN – wzór zarządzenia dyrektora.
4.
Obowiązek przygotowania z radą pedagogiczną alternatywnych sposobów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sytuacji zawieszenia zajęć – przykłady rozwiązań.
5.
Zapewnienie uczniom dostępu do infrastruktury informatycznej – zadania organu prowadzącego, zadania dyrektora – wzór umowy użyczenia sprzętu.
6.
Organizacja pracy personelu pomocniczego szkoły – dostosowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
7.
Organizacja pracy nauczycieli w przypadku częściowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.
8.
Zasady organizacji pracy zdalnej – wzory dokumentów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 20 sierpnia 2020 roku (czwartek)
Koszt: 225 zł/osoba
Czas: 09.30 – 13.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
Lokalizacja: spotkanie on-line

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ
Szczegóły oferty szkolenia do pobrania TUTAJ.

WYKŁADOWCA
:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl